Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused
 • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
 • Vastuvõtueksam 75%
 • * Eesti keele kui teise keele riigieksamiga kandideerijate eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus vähemalt 60 palli.
 • Vastuvõtulävend on 65 palli

* Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Vastuvõtueksamiks on kirjalik test, mis sooritatakse arvutiga. Test koosneb neljast osast:

1) ühiskonnaõpetuse aine materjalidel põhinev teadmiste osa, 

2) üldist silmaringi näitav osa, kus kandideerija näitab eelkõige poliitika ja valitsemise valdkonna teadmisi – valimised, erakonnad, rahvusvahelised organisatsioonid vms

3) andmete interpreteerimist demonstreeriv osa, kus kandideerija vastab küsimustele graafikute, jooniste  ja tabelite põhjal

4) inglisekeelsest tekstist arusaamist näitav osa

* Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

 • Enne 2014.a. sooritatud inglise keele riigieksam 80
 • Alates 2014.a. sooritatud inglise keele riigieksam 85
 • The International English Language Testing System (IELTS) akadeemiline 5,5
 • Cambridge English: First Certificate in English (FCE) C
 • Cambridge English: Certificate in Advanced English (CAE) C
 • Cambridge English: Certificate of Proficiency in English (CPE) C
 • TOEFL (Test of English as a Foreign language) paberkandjal 543; internetipõhine 72
 • Pearson Test of English (PTE) akadeemiline 51