Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vilistlasena

Vilistlasena

Millistel erialadel võib tööd leida?

Õppekava läbinud omandavad tervikliku ja kvaliteetse sotsiaalteaduste bakalaureuse hariduse, mis võimaldab jätkata õpinguid magistritasemel, sh instituudi  magistrikavadel. Õppekava lõpetanud on peamisel  jätkanud õpinguid instituudi riigiteaduste ja haldusjuhtimise magistriõppekavadel. Lõpetajate hulgas on populaarne olnud ka organisatsioonikäitumise õppekava, samuti on lõpetanud jätkanud õpinguid TTÜ majandusteaduskonnas.

Õppekava läbimine loob eeldused leida tööd näiteks riigi- ja omavalitsustöötajana aga ka erasektoris. Tööjõuvajaduse prognoosi kohaselt on äri- ja haldusala keskastme spetsialistide vajadus tööturul 700 inimest aastas ning tegevusalade juhtide vajadus 800 inimest aastas

Värsked ülikoolilõpetajad ei ole tavapäraselt valmis asuma täitma juhtide töökohti, kus tööleasumisel on eelduseks varasem töökogemus. Haldus- ja ärikorralduse õppekava lõpetajad omavad enamasti varasemat töökogemust ja jätkavad töötamist ka õpingute ajal. Lõpetajad asuvad enamasti tööle riigi- ja omavalitsustöötajana või erasektoris keskastme spetsialisti või tegevusala juhina. Tööjõuvajaduse prognoosi kohaselt moodustab tööjõu nõudlus õppekava valdkonnas 1500 töötajat aastas.