Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Miks ühiskonnateaduste instituut?

Miks õppida ühiskonnateaduste instituudis?

 • Instituudis tegutsevad Interdistsiplinaarsete elutee-uuringute tippkeskus Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt ja, mis loovad mitmekülgseid võimalusi näiteks heaolu- ja hariduspoliitikast või rände-, varjupaiga-, lõimumis-, sotsiaal-, rahvastiku- ja huvitunutele.
 • Õppetöös kasutatakse aktiivselt Moodle’it ja teisi e-õppe platvorme, tänu millele on tudengitel mugav ligipääs kursuse loengumaterjalidele ja seminaritekstidele, nii et lähetuses viibimise tõttu koolitööd tegemata ei pea jääma.
 • Instituudil on lai Erasmus-võrgustik, mis võimaldab tudengitel veeta semestri või paar ükskõik, millises Euroopa nurgas
 • Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut on ülikooli suurim üksus nii õppejõudude, õppekavade, kui ka tudengite arvu poolest. See võimaldab soovijatel ennast õpiaastate jooksul mitmekülgselt täiendada veel näiteks politoloogia, rahvusvaheliste suhete, õiguse või ka sotsioloogia vallas.
 • Riigiteaduste suunal on pikaajaline traditsioon, arvukas õppejõudude ring ja siin on Eestis ainsana eraldi õppekavade tasemel esindatud nii poliitikateadused, valitsemisteadused kui rahvusvahelised suhted, mis on samas omavahel lõimitud.
Silmapaistvad tudengitööd
 • Rotatsioonisüsteemi rakendamise ohud ja võimalused Eesti avalikus teenistuses ning mõjud indiviidi tasandil
 • Kohalike omavalitsuste roll keskvalitsuse poolses poliitika kujundamise protsessis
 • Linnade ettevõtlusstrateegiate võrdlev analüüs
 • Kohalike omavalitsuste koostööliitude roll kohalikus ja piirkondlikus valitsemises. Eesti, Soome ja Saksamaa võrdlev juhtumiuuring
 • Kriiside mõju poliitagenda kujundamisel: võrdlev juhtumianalüüs
 • Venekeelse kooli kogukonna võimestamine üleminekul eestikeelsele õppele
 • Linnajuhtimise mudelid ja detsentraliseerimise kogemused Euroopas Tallinna linna perspektiivis
 • Detsentraliseeritud ja tsentraliseeritud juhtimismudelid kohalikus omavalitsuses. Kohtla-Järve linna juhtum
 • Institutsioonide kujundamise dünaamika: valitsuse kui täitevvõimu tuumiku kujunemine 1990. aastate Eestis
 • Eesti kohalike omavalitsuste poliitilise eliidi konfiguratsioonide analüüs
 • Avaliku sektori struktuurireformide legitimeerimine
 • Ametnike roll vene õppekeelega koolide üleminekul eestikeelsele õppele
 • Elektroonilise valitsemise mõju Eesti ettevõtluskeskkonnale Maksu- ja Tolliameti näitel
 • Sotsiaalne tõrjutus ja noorte haridusränne
Blogi

Riigiteaduste suuna õppejõud ja üliõpilased kirjutavad regulaarselt blogipostitusi päevakajalistel teemadel ühiskonnateaduste instituudi blogisse.

Blogi postitused leitavad siit.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas, või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina.

Erinevaid osalusvõimalusi tudengitele

CIVITAS – ühiskonnateaduste instituudi üliõpilasesindus

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond – üliõpilaste esindusorganisatsioon, mis seisab tudengite õiguste eest, pakub organiseerimiskogemust kui ka erinevaid klubilisi tegevusi.

Uued liikmed on teretulnud ka ülikooli väitlusklubisse, rahvusvahelisse klubisse, ettevõtlusklubisse, kultuuriklubisse ja mujalegi. Kui selle kõige kõrvalt veel aega üle jääb, võta ette tee ülikooli tipptasemel kinosaali Supernova, kus näidatakse erinevaid filmikunsti pärle, aga ka haridusliku sisuga filme. 

Hoia end kursis instituudi sündmustega siin.

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus: