Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus
  • Kestus: 2 aastat
  • Õppevorm: tsükliõpe – õppetöö toimub reedeti ning mõnel tööpäeva õhtul nädalas
Õppekava sisu

Haldusjuhtimine tegeleb tänapäevaste valitsemisteooriate ja nende rakendustega. Täpsemalt, avalik haldus keskendub sellele, kuidas poliitika tekib, kuidas seda ellu viiakse, millised mõjud sel on ning millised on valitsemisega seotud institutsioonid ja väljakutsed nüüdisaegses ühiskonnas. Ka sellele, kuidas saavad asjad tehtud ehk võimuküsimusega. Kuivõrd poliitikat ei saa seletada vaid enesega, vaid selle seletused peituvad ühiskonnas, kultuuris, majanduses, ajaloos, inimloomuses, siis peab riigiteadus laenama seletusskeeme ja meetodeid teistest teadustest. Seetõttu võibki haldusjuhtimise õppekava pidada teatavaks sillaks, mille abil ühendatakse teadmisi haldusest ja poliitikateadusest, heaolupoliitikatest ja majandusest, juhtimisest ja õigusteadusest.

Oma õppekava kujundamisel oleme pidanud oluliseks pakkuda aineid, mis aitavad mõista poliitika kujundamise eri tahke, teostada poliitikaanalüüsi ning ellu kutsuda poliitika muudatusi.  Seetõttu ongi õppekava fookuses näiteks eri tasandite valitsemise korraldus, heaolupoliitikad, poliitika kujundamise protsess, riigiteooria. Aga ka juhtimise ja nüüdisaegse majandusega seotud ained.

Riigiteadusliku hariduse üks suuremaid väärtusi on aga omandatav analüüsi- ja kirjaoskus, mis on hinnas ka väljaspool riigisektorit. Nii toestavad meiegi õppekavas mitmed ained analüütiliste pädevuste arengut ning pakuvad analüüsiks vajalikku „tööriistakasti.“

Ja väheoluline pole ka asjaolu, et tegemist on Eesti ühe pikima traditsiooniga õppekavaga oma valdkonnas.

Lisaks on õppekavas sarnaselt kõigi teiste Tallinna Ülikooli magistrikavadega võimalik võtta ka mitmeid otseselt teadmiste ellurakendamisega seonduvaid kursuseid – näiteks praktika, ELU projekt ja välispraktika.

Õppeainete kujundamisel järgime kaht keskset printsiipi: esiteks, et teooria ja praktika käiksid käsikäes, ning teiseks, et kõik õppeained aitaksid kaasa analüütiliste pädevuste arengule. Õppekavas on põhirõhk kursustel, mille käigus ei tutvuta üksnes teooriatega, vaid omandatud teadmisi rakendatakse ka praktilistes analüüsides või suisa arendusprojektides. Seega on eksamiga lõppev aine pigem erand. Lisaks kaasame akadeemilise kõrval praktilise joone hoidmiseks õppetöösse praktikuid. Õppetöö läbiviimisel rakendame erinevaid aktiivõppe meetodeid.

Teooria ja praktika kombineerimine õppekavas annab toeka stardipaku nii alles ellu astuvatele üliõpilastele kui ka juba tööturul kogemusi saanud praktikule. Ühtedele pakub ülikool toetavat keskkonda praktilise kogemuse hankimisel ning ülikooli seinte vahel omandatud teadmiste proovile panemiseks, teistele loob aga võimalusi reflekteerida juba praktikas tehtu-nähtu üle, õppida paremini mõistma erialavaldkonda mõjutavaid toimemehhanisme ning tõsta seeläbi ka oma töö tulemuslikkust.

Haldusjuhtimise magistriõppe läbinud omandavad täieliku kõrghariduse, mis on nõutav erialastel töökohtadel avalikus sektoris.  

Tutvu õppekavaga (2017/18 õa)