Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vilistlasena

Vilistlasena

Lõpetajate meenutused

Ave Viks lõpetas haldusjuhtimise magistriõppe 2009. aastal, jätkab õpinguid doktorantuuris ning töötab kümnendat aastat ministeeriumis kohaliku omavalitsuse poliitika kujundajana ja ühe haldusreformi peaasjatundjana.

„Tõenäoliselt igaüks saab tööga avalikus sektoris hakkama ka ilma vastava erihariduseta, ent ilma avaliku halduse magistrikursust läbimata oleks see kui kompassita orienteerumine. Arutelud erineva taustaga kursusekaaslaste ja õppejõududega õpetasid nende aastate jooksul ka oma tööd kõrvaltvaataja pilguga nägema ning küsima rohkem nii endalt kui teistelt. TLÜ professorid ja lektorid on aktiivselt seotud poliitika kujundamise ja rakendamisega ja –kujundajate, -rakendajatega, seega nii loengud kui seminarid ei ole kuiv teooria, vaid läbipõimitud analüütiliselt sisepilgust Eesti avaliku sektori erinevate osade toimimisele. Ja muidugi loendamatu akadeemiline kirjandus, mis selle aja jooksul loetud. See on kindlasti andnud mulle väga korraliku kompassi tööks avalikus sektoris ja usun, et see on hindamatu väärtusega sõltumata sellest, kas olla spetsialist või tippjuht avalikus sektoris.“


Birgit Lüüs lõpetas haldusjuhtimise magistriõppe 2012. aastal ning töötab kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnajuhataja asetäitjana Siseministeeriumis. Hetkel (2017. aasta lõpuni) on aga rotatsiooniga Eesti Vabariigi Alalises Esinduses EL-I juures erialadiplomaat varjupaigapoliitika küsimustes.

„Tallinna Ülikooli Haldusjuhtimise õppekava andis mulle mitmekülgsed teadmised ühiskonna toimimisest ning oskuse mõista, analüüsida ning välja töötada poliitikaid, mis erinevaid ühiskondlikke protsesse mõjutavad. Haldusjuhtimise õppekava õppejõud on tõelised oma ala professionaalid ning nende ühiskonna- ning poliitilisi analüüse ja mõtteid oli alati huvitav kuulata. Pean kõige suuremaks väärtuseks lisaks tugevale teoreetilisele põhjale ka praktilise suunitlusega ning analüüsivõimekust, argumenteerimise ja ettekannete tegemise oskust arendavaid seminare, mis olid üldiselt iga kursuse osad. Nende oskuste olulisust olen tundud igapäevases töös, kus lisaks analüüsivõimele ja uute poliitikasoovituste väljatöötamise suutlikkusele on oluline osa ka nende esitlemine ning kaitsmine.“


Darja Saar lõpetas haldusjuhtimise magistriõppe ning töötab Eesti Rahvusringhäälingus ETV+ peatoimetajana.

"Mul vedas elus olla suurte ja elumuutvate algatuste nagu üleriigiline noorte ettevõtlikkuse arendamise konkurss ENTRUM ja telekanal ETV+ eestvedaja. Nagu ikka suurte, inimeste elukvaliteeti mõjutavate projektide puhul on oluline, et nad toetavad ühiskonna toimimise loogikat üldisemalt ning kaasavad avaliku ja erasektori ning ka kodanikuühiskonna organisatsioone. Oskus näha suurt pilti, mõista kuidas üks otsus või tegu mõjutab terve süsteemi, oskus planeerida ja kavandatud ellu viia, juhtida organisatsiooni ja inimesi ei tule sünniga kaasa, seda peab õppima. Mul oli õnn õppida seda parimatelt Tallinna Ülikooli haldusjuhtimise erialal."