Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Instituut - Akadeemilised suunad

Rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud

Rahvusvaheliste suhete ja tuleviku-uuringute suund pakub tudengitele ja õppejõududele võimalust uurida mitmeid seotud ülemaailmseid protsesse, mis kujundavad meie tänapäevase maailma. Ühendades globaalse kohalikuga, uurides tulevikku mineviku ja oleviku baasil, vaatleb suund mitmeid erinevaid teemasid. Liikudes edasi traditsioonilisest riigipõhisest rahvusvaheliste suhete mudelist, vaatleb see riikideüleseid protsesse, mis suhtlevad kohaliku kontekstiga läbi inimeste, kaupade ja informatsiooni voogude.

Suund toetab süvitsi uuringuid ning õpinguid, mis puudutavad maailma erinevaid valdkondi nagu globaalne julgeolek ja rahvusvahelised suhted, aga ka maailmaüleseid teemasid nagu migratsiooni vood, väikeriigid globaalses maailmas ja analüüsides tulevikuprotsesse kõigil valitsustasanditel riikide sees ja nende üleselt. Lai teemadevalik pakub võimaluse interdistsiplinaarseks lähenemiseks ja maailma analüüsimiseks mitte vaid hetkel, vaid ka tulevikus.

Rahvusvaheliste suhete ja tuleviku-uuringute suuna õppekavad:

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales BA 

Rahvusvahelised suhted (MA)

Demograafia (PhD)

Kontakt:

Suuna juht: Leif Kalev, riigiteooria professor
E-mail: leif.kalev....at....tlu.ee
Telefon: 6409 459
Asukoht: Astra hoone, Narva mnt 29, 10120 Tallinn