Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Instituut - Akadeemilised suunad

Riigiteadused

Riigiteaduste akadeemiline suund näeb poliitikat ja valitsemist koostoimes ning mõjutatuna rahvusvahelisest, majanduslikust ja sotsiaalsest taustsüsteemist. See integratiivne lähenemine on kujundanud tervikliku riigiteaduste õpetamise ja teadusarendustegevuse kontseptsiooni.

Oleme mitme rahvusvahelise teadusühenduse – ECPR, EGPA, NISPAcee – aktiivsed liikmed, meie teadustegevus on rahvusvaheliselt evalveeritud. Suuna teadustegevus on keskendub politoloogiale ja valitsemisele. Neis valdkondades pakume alus- ja rakendusuuringuid, arendusprojekte, konsultatsioone, analüüse ning koolitusi.

Oleme täitnud tellimusuuringuid riigikantseleile, riigikogule, siseministeeriumile, justiitsministeeriumile, haridusministeeriumile, kultuuriministeeriumile ning keskkonnaministeeriumile. Samuti mitmele omavalitsusele ning valitsusvälisele organisatsioonile.

Koordineerime eestikeelse võrgupõhise teadusajakirja Acta Politica Estica väljaandmist ning koostöös Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Keskusega ilmub rahvusvaheliselt kõrgelt kategoriseeritud ingliskeelne interdistsiplinaarne teadusajakiri Studies of Transition States and Societies.

Riigiteaduste suuna õppekavad:

Haldus- ja ärikorraldus (BA)

Riigiteadused (BA)

Riigiteadused (MA)

Politoloogia (MA)

Riigi- ja poliitikateadused (PhD)

Kontakt:

Suuna juht: Leif Kalev, riigiteooria professor
E-mail: leif.kalev....at....tlu.ee
Telefon: 6409 459
Asukoht: Astra hoone, Narva mnt 29, 10120 Tallinn