Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales

Artes Liberales tuleneb antiikaja filosoofiast, et iga vaba kodanik peab teadma teatud asju. Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste programm ei õpeta küll retoorikat ja grammatikat, kuid annab kõik vajalikud teadmised erinevatest sotsiaalteaduste valdkondadest ja õpetab leidma nende ühisosa.
Eestis ainulaadne õppekava annab ülevaate kogu valdkonnast ja võimaldab läbi vabaainete kujundada oma peamine eriala, mis suunab edasi magistrisse või tööturule. Õppekaval õpetavad oma valdkonna eksperdid, kes lisaks teadmistele annavad ülevaate ka valdkonna meetoditest ning õpetavad leidma seoseid erinevate valdkondade vahel. Kõike seda rahvusvahelises keskkonnas, kus nii õppejõud kui ka tudengid pärinevad maailma erinevatest nurkadest.

Astu esimene samm oma unistuste täitmiseks õppides Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudis!

Keda ootame õppima?

Artes Liberales õppekava ootab kõiki potentsiaalseid tudengeid, keda huvitab ühiskond ning selle analüüsimine. Huvilisi ootame kõikjalt maailmast, erinevate taustade ja kogemustega, et rikastada mitte ainult õpekaval õppivate tudengite elu, vaid ka tervet ülikooli! Õppekava sobib tulevasele tudengile, kes veel ei tea, milline on tema täpne erialane huvi, aga ka neile, kel visioon on selge, aga sooviks laiemat pilti ning üldist arusaama. Õppekava võimaldab fokusseerida enda huvi jooksvalt, kui huvid muutuvad selgemaks.

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused pakub kõigile midagi, nii just keskkooli lõpetanud noorele kui ka juba elukogenumale tudengile. Meie üliõpilaskond on alati olnud väga mitmekesise taustaga ning ootame ka edasipidi kõikjalt, nii Eestist kui ka välismaalt! 

Miks tulla meile õppima?

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused on sobilik õppekava kõigile sotsiaalteaduste huvilistele tudengitele. Õppekava kureerib Ühiskonnateaduste instituut, mis on kokku toonud mitmed erinevad valdkonnad ja seda on tunda ka õppetöös. Meie õppekava on ainulaadne, sest kohtute oma ala ekspertidega paljudest erinevatest valdkondadest ja õpite kõigilt midagi uut ja huvitavat.

Õppekava on eriline, sest annab laiapõhjalise hariduse, aga eelkõige seetõttu, et pakub võimalust leida ühisosa mitmete valdkondade vahel ning annab võimaluse analüüsida ühiskonda mitmest vaatest korraga. Interdistsiplinaarne lähenemine on teaduses ja praktikas aina populaarsem ning meie õppekava aitab sellele kaasa.

Programm sobib suurepäraselt neile, kes tahavad laia pilti ühiskonnast, aga ka neile, kes soovivad eelkõige valdkondadega tutvuda, et siis edasi õppida juba spetsiifilisemas valdkonnas. Meie programm annab sisendi magistriõpinguteks sotsiaalteaduste valdkonnas, aga ka sisendi tööturule. 

Eriala omandamist toetav õpikeskkond

Liberal Artes õppekava õpetatakse inglise keeles. 

Interdistsiplinaarsete sotsiaalteaduste kaval õpivad tudengid kõikjalt maailmast, aga ka mitmed kohalikud tudengid. Mitmed ained on koos erinevate teiste õppekavadega, seega on võimalik tutvuda ja arutleda tudengitega mitmetelt erinevatelt erialadelt, kel on ka mitmekülgne taust.

Tallinna ülikooli moodne linnak on linna keskel ning võimaldab head juurdepääsu kõikjalt. Tudengitel on juurdepääs arvutiklassidele, suurepärasele wifile, raamatukogudele nii füüsilises kui ka virtuaalses maailmas. Ülikoolilinnak on täis mõnusaid nurgakesi, kus teiste üliõpilastega kohtuda ja arutada kodutöid või niisama elu. Ülikool pakub ka võimalusi vabaaja tegevuseks nagu sotsiaalsed üritused, sport ja lisateadmised. Tallinna Ülikool on moodne ülikool kõikide võimalustega, mis teevad ülikooliaja põnevaks ja produktiivseks.  

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

 Võta ühendust!

Ühiskonnateaduste instituut:
E-post: yti....at....tlu.ee
Telefon: 6409 451
Õppenõustaja-spetsialist:
Anna-Stina Kangro
E-post: anna-stina.kangro....at....tlu.ee
Telefon: 6199 941
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Ühiskonnateaduste instituut ÜTI BLOGI

Olulised faktid

  • Õppetase: bakalaureuseõpe
  • Õppe kestus: 3 aastat
  • Õppekeel: inglise
  • Õppemaks: 1650 EUR/semestris
  • Õppekohtade arv: lävendipõhine vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava

  • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
  • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
  • Sissesaanute nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil.