Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Koolitused - Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine

Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine

__thumb_-2-koolitus_andmekaitse_banner-tlu_veeb(2).png

ANDMEKAITSE JA ISIKUANDMETE KÄITLEMINE

Toimumise ajad:
09.02.2018 kell 10:00 - 15:30
28.02.2018 kell 10:00 - 15:30

Eesmärk:
Omandada teadmisi isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest
printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isukuandmete käitlemise ning
jagamisega kolmandatele osapooltele.

Sisu:
- Jõustuva isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) saamislugu, eesmärk ja kohaldamisala.
Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja õiguslikud alused.

- Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord.
Juurdepääs isikuandmetele. Õigus andmete parandamisele.
Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.
Andmete ülekandmise õigus. Andmesubjekti õiguste piirangud.

- Vastutava/volitatud töötleja vastutus. Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse.
Isikuandmetega seotud rikkumised ja nendest teavitamine.
Andmekaitsealane mõjuhinnang.
Andmekaitseametniku (DPO) ametiseisund ja ülesanded.
Järelevalveastuse roll ja ülesanded.
Rühmatööd.

Koolitaja: Tiina Pajuste

Hind: 156 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu).
Hind sisaldab koolitust mahus 6 akadeemilist tundi, jaotusmaterjale ja kohvipause.

Registreerimise tähtaeg: vastavalt koolituspäevale: 07.02.2018 või 26.02.2018

Registreeri  siin või siin

Korraldaja: Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456,
taienduskoolitus_yti....at....tlu.ee