Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Koolitused - Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine

Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine

__thumb_-2-koolitus_andmekaitse_banner-tlu_veeb(2).png

ANDMEKAITSE JA ISIKUANDMETE KÄITLEMINE

Toimumise aeg:

06.06.2018 kell 10:00 - 15:30
13.06.2018 kell 10:00 - 15:30

Eesmärk:
Omandada teadmisi isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest
printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isukuandmete käitlemise ning
jagamisega kolmandatele osapooltele.

Sisu:
Isikuandmete kaitse eesmärgid, isikuandmete töötlemisega seonduvad riskid.
Isikuandmete töötlemise põhimõtted.
Isikuandmete töötlemise seaduslikkus.
Töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolek alaealise puhul. Teavitamisprotseduur. Nõusoleku tagasivõtmine.
Töötlemine, mis on vajalik lepingu täitmiseks.
Töötlemine juriidilise kohustuse täitmiseks.
Töötlemine õigustatud huvi korral.
Isikuandmete eriliikide töötlemine.
Isikuandmete töötlemise registreerimine. Toimingute register.
Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord.
Teave ja juurdepääs isikuandmetele. Õigus andmete parandamisele. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Andmete ülekandmise õigus. Õigus esitada vastuväiteid.
Andmekaitse-alaste õiguste piirangud.
Vastutav ja volitatud töötleja ja nende vastutus.
Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse.
Rikkumisest teavitamise kohustus.
Andmekaitsealane mõjuhinnang.
Andmekaitseametnik ja tema ametiseisund.
Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele.
Õiguskaitsevahendid. Õigus hüvitisele. Trahvid.

Koolitaja: Tiina Pajuste

Hind: 156 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu).
Hind sisaldab koolitust mahus 6 akadeemilist tundi, jaotusmaterjale ja kohvipause.

Registreerimise tähtaeg: vastavalt toimumisajale kas kuni 05.06.2018 või 12.06.2018

Registreerimine kodulehel siin või siin
E-mailiga: taienduskoolitus_yti....at....tlu.ee
Helistades: 6409 456

Korraldaja:
Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456