Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Koolitused - Andmekaitsespetsialisti pädevus

Andmekaitsespetsialisti pädevus

__thumb_-2-koolitus-andmekaitsespetsialist-sept-nov-banner.jpg

Kui soovid omandada ekspertteadmisi isikuandmete kaitse, andmekaitsealase õiguse ning infoturbe põhimõtete kohta, siis osale koolitusprogrammis „Andmekaitsespetsialisti pädevus“

Toimumise aeg: 20.09.2017 – 15.11.2017

Sihtgrupp: juristid, riskijuhid, vastavusjuhid, siseaudiitorid, IT juhid, projektijuhid, konsultandid, kelle tegevuse osa on suuremahuline kliendiandmete töötlemine; tulevased andmekaitseametnikud era- või avalikus sektoris.

Eesmärk: andmekaitsespetsialistile vajalike teadmiste ja oskuste omandamine ja arendamine, rakendamaks pädevaid turvameetmeid ja tagamaks vastutava töötleja isikuandmete kaitse  põhimõtete järgimist, isikuandmete töötlemises osaleva personali teadlikkuse suurendamist ja koolitamist ning seonduvat auditeerimist. 

Koolituse põhiprogrammi moodulid:
Isikuandmete kaitse praktikas
Organisatsiooni toimimine ja protsessijuhtimine
Õigus andmekaitse valdkonnas
Infoturve
Auditeerimine

Hind: 847 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi (kontaktõppe kogumaht 72 ak tundi), koolitusmaterjale ja kohvipause. Kõiki mooduleid saab läbida ka eraldiseisvalt.

* Lisaks põhiprogrammile on võimalik läbida täiendava tasu eest järgmisi koolitusi:
Sise- ja väliskommunikatsioon
Veenev esinemine
Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Koolitajad: Andres Ojaver, Hillar Põldmaa, Ilmar Selge, Kristel Abel, Kristo Krumm, Loore Martma, Mart Susi, Reili Argus, Tiina Pajuste.

Toimumise koht: Tallinna Ülikooli linnak, Astra hoone A-447

Registreerimiseks on järgmised võimalused:
Kodulehelt siit
Saates e-postiga osalemissoov taienduskoolitus_yti....at....tlu.ee
Helistades: 640 9456

Täismahus põhiprogrammile registreerumine kuni 19.09.2017 või kuni kohtade arvu täitumiseni.

Kontakt ja täpsem info: Marika Kutškova, 640 9456, taienduskoolitus_yti....at....tlu.ee