Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus
  • Kestus: 3 aastat
  • Õppevorm: päevaõpe
  • Kohtade arv: lävendipõhine
Õppekava sisu

Õppetöö vormiks on päevaõpe ja toimub iga semestri nädal esmaspäevast reedeni.

Varasemad loengud võivad alata kell 8 hommikul ja hilisemad lõppeda alles 8 õhtul, aga see ei tähenda, et loengud on iga päeva 8st 8ni – mõnel päeval ei pruugi loenguid olla ja loengute arv päevas sõltub tudengite valikutest õppekava läbimisel. Õppekava on üles ehitatud nii, et üliõpilased saaks algteadmised põhilistest õigusvaldkondadest ja samas säiliks üliõpilastel ise kaasa rääkida oma hariduse kujundamisel (vabaained ja valikained võimaldavad saada lisateadmisi teemadest, mis on eriti südamelähedased).

Kõik üliõpilased peavad läbima kolm üleülikoolilist ainet ja neli Ühiskonnateaduste Instituudi kohustuslikku ainet, mis annavad alusteadmised sotsiaalteadustest ja ka õiguse seosest teiste sotsiaalteadustega. Õigusteaduse õppekavas on 86 ainepunkti kohustuslikke õigusaineid ja üliõpilased valivad ise 24 ainepunkti võrra õiguse valikaineid. Põneva lisavõimalusena on tudengitel võimalik võtta kõiki ingliskeelse õiguse teaduse õppekava aineid vabaainetena, mis muudab õigusainete valikut kahekordseks.

Õpingute jooksul peavad kõik tudengid läbima tutvumispraktika mingis õigusvaldkonna asutuses. Õpingud lõppevad bakalaureuseeksamiga, mis kontrollib kohustuslike õigusainete omandatud baasteadmisi.

 

Tutvu õppekavaga (2017/18 õa)