Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Põhiõppejõud

Põhiõppejõud

Õigusteaduse suund on rahvusvaheline ja meie hulgas on õppejõude Eestist, Soomest, Saksamaalt, Itaaliast, Venemaalt, Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest.  Meie õppejõudude hulgas on praegusi ja endiseid Riigikogu liikmeid, kohtunikke, juriste ja tuntud õigusteadlasi, mis garanteerib õigushariduse, kus teooria ja praktika on tasakaalus.

Rein Müllerson

Rein Müllerson on rahvusvahelise õiguse ja poliitika juhtivteadur. Ta oli Institut de Droit International’i (Rahvusvahelise Õiguse Instituut) viimane president. Ta oli varem professor ja rahvusvahelise õiguse õppetooli hoida King’s College, London’is (1994-2009). Tema kogemuste hulka kuuluvad ka ÜRO Inimõiguste Komitee liikmelisus (1988-92), Eesti asevälisministeri amet (1991-92) ja külalisprofessori amet London School of Economics and Political Science’is (1992-94). Professor Müllerson on rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlane ja rohkem kui üheteistkümne rahvusvahelise õiguse ja poliitika alase raamatu ja üle 200 artikli ja arvustuse autor.

Rein Müllerson Eesti Teadusinfosüsteemis


Massimo La Torre

Massimo La Torre on Euroopa õiguse professor Tallinna Ülikoolis. Lisaks on ta ka professor Università di Catanzaro (Itaalia) ja Hull’i Ülikooli (Suurbritannia) õigusteaduskondades. Tal on olnud mitmeid külalisprofessori ametikohti erinevates Euroopa ja Ameerika ülikoolides ja tal on olnud teaduslik rahastus järgnevatelt organisatsioonidelt: Alliance Française, the Consiglio Nazionale delle Ricerche, Briti Nõukogu ja Alexander von Humboldt Foundation. Professor La Torre on kirjutanud suurel hulgal teaduspublikatsioone õigus- ja poliitilisest filosoofiast, subjektiivsetest õigustest, suveräänsusest, vabadusest, õigusriigist ja demokraatiast.


Mart Susi

Mart Susi on inimõiguste professor ja õigusteaduse suunajuht. Professor Susi avaldab aktiivselt artikleid ja kommentaare inimõiguste kohta, keskendudes eriti uutele inimõigustele.

Mart Susi Eesti Teadusinfosüsteemis


Samuli Miettinen

Samuli Miettinen on transnatsionaalse õiguse dotsent. Ta uurib ka Euroopa Liidu kriminaalõigust Helsingi Ülikoolis ja ta on olnud lektor mitmes Ühendkuningriikide ülikoolis. Ta on kirjutanud ulatuslikult Euroopa Liidu õiguse kohta, viimati panustades Euroopa Parlamendi  ja Euroopa Komisjoni poolt tellitud raportitesse (Lissaboni leping ja sport, 2010; Rahvus-põhine diskrimineerimine üksikspordialadel, 2011) ja ta on monograafia “Kriminaalõigus ja poliitika Euroopa Liidus” (2012) autor.


Igor Gräzin

Igor Gräzin on külalislektor Tallinna Ülikoolis ja Riigikogu liige. Ta on õigust õpetanud ka Ameerika Ühendriikides Notre Dame’i Ülikoolis ja ta oli teadur Woodrow Wilsoni Keskuses Washington, DC’s. Ta on kirjutanud akadeemilisi artikleid õigusfilosoofiast, juriidilise tõlgendamise teooriast ja makroökonoomikast.

Igor Gräzin Eesti Teadusinfosüsteemis


Meelis Eerik

Meelis Eerik on eraõiguse lektor. Alates 2001. aastast on ta olnud kohtunik Harju Maakohtus, mille esimeheks ta 2016. aastal valiti. Ta on ka kohtunikueksami komisjoni liige ja Vabariigi Valimiskomisjoni liige ja esimees.

Meelis Eerik Eesti Teadusinfosüsteemis


Norman Aas

Norman Aas on kriminaalõiguse lektor. Ta on ka Justiitsministeeriumi kantsler ja varasemalt oli riigi peaprokurör.

Norman Aas Eesti Teadusinfosüsteemis


Tiina Pajuste 

Tiina Pajuste on rahvusvahelise ja Euroopa õiguse lektor. Ta kaitses oma doktoritööd 2012 Cambridge’i Ülikoolis rahvusvaheliste organisatsioonide vastutusmehhanismide teemal. Ta on töötanud teadurina nii Helsingi Ülikoolis kui Cambridge’i Ülikoolis ja tema uurimisvaldkonnad on peamiselt rahvusvaheliste organisatsioonide tegevus, rahulepingud ja inimõigused.

Tiina Pajuste Eesti Teadusinfosüsteemis


Heiki Lindpere 

Heiki Lindpere on rahvusvahelise õiguse lektor. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud mereõiguse ekspert  ja Haagi Alalise Vahekohtu liige.

Heiki Lindpere Eesti Teadusinfosüsteemis


On ka mitmeid teisi õppejõude, kes Tallinna Ülikoolis õigust õpetavad. Rohkem informatsiooni nende kohta võib leida Eesti Teadusinfosüsteemist.

Ilmar Selge

Xingan Li

Phillip Webb Graves

Aare Kruuser

Kalle Liiv

Mare Merimaa

Matti Kauppi

Steffen Schlinker  

K. Jaak Roosaare 

Peeter Järvelaid


Lisaks õpetavad õppekaval ka mitmed mitte-alalised õppejõud. Näiteks:

Haldi Koit on külalislektor Tallinna Ülikoolis. Ta on Justiitsministeeriumis nõunik ja spetsialiseerunud täitemenetluse piiriülestele küsimustele ja laste hooldusõiguse teemale.

Kristina Vaksmaa-Tammaru on külalislektor Tallinna Ülikoolis. Ta on Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse direktor. See keskus loodi Tarbijakaitseameti juurde eesmärgiga kaitsta tarbijate õigusi piiriüleste ostude puhul.

Tanel Kalmet on külalislektor Tallinna Ülikoolis. Ta on Justiitsministeeriumi Karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja ja spetsialiseerunud ka intellektuaalse omandi õigusele.

Nandor Knust on külalislektor Tallinna Ülikoolis. Ta on rahvusvahelise kriminaalõiguse osakonna juhataja Freiburgi Välismaise ja Rahvusvahelise Kriminaalõiguse Max Plancki Instituudis.