Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 50%
  • Vastuvõtueksam 50%.

Vastuvõtueksam on elektrooniline valikvastustega test, mis eeldab üldteadmisi riigist, ühiskonnast ja õigusest.

  • Vastuvõtulävend on 65 palli.