Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Miks ühiskonnateaduste instituut?

Miks õppida ühiskonnateaduste instituudis?

  • Õppejõudude rahvusvahelised võrgustikud võimaldavad põnevate rahvusvaheliste ürituste läbiviimist, millest üliõpilased osa saavad.
  • Meie lõpetajad on olnud väga edukad nii töö leidmisel kui magistriõppesse sisse saamisel. Meie vilistlaste hulgas on ministreid, kohtunike, prokuröre, notareid, advokaate, kohtutäitureid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikke. Lõpetajad on olnud väga edukad töökohtade leidmisel.
  • Siseriiklike õigusainete kõrval on võimalus võtta ka erinevaid rahvusvaheliste ekspertide õpetatavaid rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse aineid.
  • Ühiskonnateaduste Instituut ja õigusteaduse suund rakendavad mitmekülgseid õpimeetodeid, mistõttu õpingud on vaheldusrikkad ja õpingute jooksul arendate endas erinevaid ülekantavaid oskusi nagu uurimuste läbiviimise, kriitilise analüüsi, keeruliste ideede sünteesi ja esitluste oskusi.
  • Kaasaegne õpikeskkond - Instituut asub uues TLÜ teadushoones Astra, kus on suurepärased tingimused auditoorseks tööks ja suhtlemiseks. Samas majas paikneb raamatukogu ööpäevaringselt avatud õpisaaliga, tudengikohvik ja hubane aatrium. E-õpe hõlmab õppematerjale internetis, videoloenguid, rühmameetodeid, teste jpm.
  • Rahvusvahelised võimalused - Instituudil on kümneid ERASMUS partnerluslepinguid, mis võimaldab nautida Euroopa tudengielu selle kogu mitmekesisuses .
Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvamad tudengitööd

Õigusteaduse suunal on hetkel käimas kaks põnevat rahvusvahelist projekti, millega seonduvalt korraldatakse erinevaid avalikke loenguid, konverentse ja seminare, millest meie üliõpilased osa saavad:

  • Projekt “Hurmur: inimõigused – tõstame ühiselt tipptaset” laiendab otsustavalt inimõiguste maailmatasemel uurimispiirkonda Euroopas. Tallinna Ülikooli õiguse suund arendab välja inimõiguste tipptasemel uurimissuutlikkuse ning lülitub rahvusvahelistesse ning regionaalsetesse teavitusvõrgustikesse konkreetsete tegevuste kaudu väljapaistvas konsortsiumis, milles kaks teist partnerit on väljapaistvad rahvusvahelised akadeemilised asutused inimõiguste valdkonnas – Taani Inimõiguste Instituut ning Kieli Ülikooli Walther-Schückingi Rahvusvahelise Õiguse Instituut (Saksamaa).
  • Projekt “LawMedia Network” otsib lahendusi järgmisele probleemile: kaasaegse demokraatliku ühiskonna väljakutse on leida tasakaalustatud lähenemine kahele põhiõigusele, et üheltpoolt  oleks tagatud kodanike sõnavabadus ja teiseltpoolt õigus privaatsusele. Uute internetipõhiste meediakanalite areng on pannud õigusteadlased, meediaettevõtted ja ühiskonna küsima,  kas tavapäraste regulatsioonivahenditega on võimalik sõnavabadust ja õigust privaatsusele tagada. Kujunemas on uus paradigma, kus mõlema põhiõiguse tagamine saavutatakse ühiskonnas horisontaalselt, kokkulepetena meediaettevõtete ja meedia tarbijate vahel, vastupidiselt vertikaalsele võimustruktuurile, mis tugineb käskude ja keeldude süsteemile.

Selle projekti raames on üliõpilastel võimalus ka sel suvel osaleda Õiguse ja Meedia suvekoolis, mis seekord toimub Saaremaal. Osalevad 25 üliõpilast neljast partner-ülikoolist ja nende osaluskulud kaetakse antud projekti rahastusest.

Blogi

Õigusteaduse suuna õppejõud ja üliõpilased kirjutavad regulaarselt blogipostitusi päevakajalistel teemadel ühiskonnateaduste instituudi blogisse.

Blogi postitused leitavad siit.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas, või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina.

Erinevaid osalusvõimalusi tudengitele

Hoia end kursis instituudi sündmustega siin.

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus: