Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus
  • Kestus: 2 aastat
  • Õppevorm: tsükliõpe
Õppekava sisu

Õppetöö vormiks on tsükliõpe ja õppetöö toimub reedeti ja laupäeviti kümme korda semestris, kuigi vabaainete auditoorsed loengud võivad toimuda ka muudel aegadel.

Varasemad loengud võivad alata kell 8 hommikul ja hilisemad lõppeda alles 8 õhtul, aga see ei tähenda, et loengud on iga päeva 8st 8ni ja täpsem loengute arv päevas sõltub tudengite valikutest õppekava läbimisel.

Õppekava on üles ehitatud nii, et üliõpilased saaks rakendada bakalaureuseõppes omandatud teadmisi, tegeleda süviti erinevate õigusvaldkondade probleemidega ja arendada juristi oskusi, mis garanteerib, et peale lõpetamist on nad valmis tööks era- või avalikus sektoris. Üliõpilastel on ka võimalus ise kaasa rääkida oma hariduse ja ekspertiisi kujundamisel, kuna vabaained ja valikained võimaldavad spetsialiseerumist.

Põhiline valik on siseriikliku ja rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õiguse spetsialiseerumise vahel. Kõik üliõpilased peavad läbima osalema üleülikoolilises interdistsiplinaarses projektis, mis annab võimaluse rakendada erialaseid teadmisi innovaatilises kontekstis ja näha probleemi erinevatest vaatevinklitest. Õigusteaduse õppekavas on 60 ainepunkti kohustuslikke õigusaineid ja üliõpilased valivad ise 18 ainepunkti võrra õiguse valikaineid. Õpingute jooksul peavad kõik tudengid läbima menetluspraktika mingis õigusvaldkonna asutuses ja kirjutama magistritöö.

 

Tutvu õppekavaga (2017/18 õa)