Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vilistlasena

Vilistlasena

Kuhu edasi?

Peale lõpetamist on asuvad enamust lõpetajaid tööle õigusvaldkonnas. Magistriõppe läbimisel saab töötada juristi või juhi akadeemilist kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel, nii avalikus kui ka erasektoris. Karjääri võimalused avalikus sektoris on näiteks: kohtunik, prokurör, notar, kohtujurist, kohtutäitur, riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnik. Erasektoris: vandeadvokaat ja vandeadvokaadi abi või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev vandeadvokaat, ettevõtlusjurist, pankrotihaldur. Õigusteaduste magistrikraad on hinnatud ka mitte õigusvaldkonnas tegutsevate ettevõtete ja asutuste hulgas, nii et valik pole piiratud õigusvaldkonnaga. Muidugi on lisaks ka võimalus astuda doktorantuuri Eestis või välismaal.

Õigusteaduse magistriastme õppekaval on väga palju edukaid vilistlasi, muuhulgas ka Harju Maakohtu esimees ja TLÜ õiguse õppejõud Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik Piret Mõistlik, Justiitsministeeriumi Karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja ja TLÜ mittekoosseisuline õppejõud Tanel Kalmet, Tööinspektsiooni peadirektor ja TLÜ mittekoosseisuline õppejõud Maret Maripuu, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu peasekretär Kaia Vask, TLÜ mittekoosseisuline eraõiguse lektor Andres Õige ja Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg.