Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Kandideerida saab läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS. Kandideerijatel on kolm erinevat võimalust, kuidas kandideerida Poliitika ja valitsemise õppekavale:

1. Vastuvõtueksamist on vabastatud kandidaadid, kelle kahe riigieksami tulemuse keskmine on vähemalt 70 palli ning kellel on tõendatud inglise keel vähemalt B2 tasemel*.

2. Vastuvõtueksamist on vabastatud kandidaadid, kes on sooritanud 12. juulil 2016 riigiteaduste või haldus-ja ärikorralduse bakalaureuse vastuvõtueksami tulemusele vähemalt 65 palli ning kellel on tõendatud inglise keele tase vähemalt B2 tasemel*.

3. Kõik ülejäänud kandideerijad sooritavad sisseastumiseksami, mis koosneb kirjalikust ülesandest (vastused küsimustele, mis puudutavad motivatsiooni ja soovi õppida valitud erialal) ning intervjuust vastuvõtukomisjoniga Skype'i vahendusel. Ka sellisel kandideerimisviisil peab olema tõendatud inglise keele tase vähemalt B2 tasemel*.

Kirjalik ülesanne: vastused küsimusele inglise keeles (max 200 sõna küsimuse kohta):

1. Mis on sinu arvates Eesti (ja/või Euroopa) suurim poliitiline ja/või valitsemise probleem ning kuidas seda lahendaksid? (What do you consider to be the biggest political and/or governance problem in your country or region right now and how would you approach fixing it?)

2. Miks soovid õppida poliitikat ja valitsemist? Millised õppekavas olevad ained sind kõige rohkem huvitavad? (Why do you want to study politics and governance? What courses interest you most in our programme?)

Kirjalikud küsimused tuleb eelnevalt vastata antud lingil: http://tinyurl.com/Politics-and-Governance. Pärast küsimustele vastamist saadetakse kandidaatidele küsimuste ankeedis esitatud e-posti aadressile vestluse kuupäevad ja kellaajad. Sisseastumisvestlus toimub otse või Skype’i teel.


* Inglise keele oskust B2 tasemel on võimalik tõendada muuhulgas ka riigieksamitunnistusega: vähemalt 76 palli (kuni 2013 lõpetajad) või 85 palli (alates 2014 lõpetajad). Õppekavale sisseastumiseks on aktsepteeritavad ka:

- First Certificate English (FCE) – Tulemused A ja B;
- Certificate in Advanced English (CAE) – Tulemused A, B ja C;
- Certificate of Proficiency in English (CPE) – Tulemused A, B ja C;
- IELTS English Language Test – alates tulemusest 6,5;
- Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – alates tulemusest 95;
- Pearson Test of English - Tase 1, 2, 3 või vana süsteemi järgi Jetset 5, 6, 7.

  • Vastuvõtulävend on 65 palli