Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Kandideerida saab läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS. Kandideerijatel on kolm erinevat võimalust, kuidas kandideerida Poliitika ja valitsemise õppekavale:

1. Vastuvõtueksamist on vabastatud kandidaadid, kelle kahe riigieksami tulemuse keskmine on vähemalt 70 palli ning kellel on tõendatud inglise keel vähemalt B2 tasemel*.

2. Vastuvõtueksamist on vabastatud kandidaadid, kes on sooritanud 2018 suvel riigiteaduste või haldus-ja ärikorralduse bakalaureuse vastuvõtueksami tulemusele vähemalt 65 palli ning kellel on tõendatud inglise keele tase vähemalt B2 tasemel*.

3. Kõik ülejäänud kandideerijad sooritavad sisseastumiseksami, mis koosneb kirjalikust ülesandest, mis tuleb üles laadida SAISi koos avaldusega ning intervjuust vastuvõtukomisjoniga. Ka sellisel kandideerimisviisil peab olema tõendatud inglise keele tase vähemalt B2 tasemel*. Intervjuude ajakava leitav siit

* Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

  • Enne 2014.a. sooritatud inglise keele riigieksam 80
  • Alates 2014.a. sooritatud inglise keele riigieksam 85
  • The International English Language Testing System (IELTS) akadeemiline 5,5
  • Cambridge English: First Certificate in English (FCE) C
  • Cambridge English: Certificate in Advanced English (CAE) C
  • Cambridge English: Certificate of Proficiency in English (CPE) C
  • TOEFL (Test of English as a Foreign language) paberkandjal 543; internetipõhine 72
  • Pearson Test of English (PTE) akadeemiline 51

  • Vastuvõtulävend on 65 palli