Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Miks ühiskonnateaduste instituut?

Miks õppida ühiskonnateaduste instituudis?

  • Instituudis tegutsevad Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt ja elutee uuringute tippkeskus, mis loovad mitmekülgseid võimalusi näiteks rände-, varjupaiga-, lõimumis-, sotsiaal-, rahvastiku- ja hariduspoliitikast huvitunutele.
  • Õppetöös kasutatakse aktiivselt Moodle’it ja teisi e-õppe platvorme, tänu millele on tudengitel mugav ligipääs kursuse loengumaterjalidele ja seminaritekstidele, nii et lähetuses viibimise tõttu koolitööd tegemata ei pea jääma.
  • Instituudil on lai Erasmus-võrgustik, mis võimaldab tudengitel veeta semestri või paar ükskõik, millises Euroopa nurgas või lausa mõnes politoloogia eriala tippülikoolis, näiteks Science Po’s Prantsusmaal, Karli Ülikoolis Prahas, Bologna ülikoolis Itaalias või Ljubljana Ülikoolis Sloveenias.
  • Riigiteaduste suunal on pikaajaline traditsioon, arvukas õppejõudude ring ja siin on Eestis ainsana eraldi õppekavade tasemel esindatud nii poliitikateadused, valitsemisteadused kui rahvusvahelised suhted, mis on samas omavahel lõimitud.
  • Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut on ülikooli suurim üksus nii õppejõudude, õppekavade, kui ka tudengite arvu poolest. See võimaldab soovijatel ennast õpiaastate jooksul mitmekülgselt täiendada veel näiteks halduse, rahvusvaheliste suhete, õiguse või ka sotsioloogia vallas.
Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

Politoloogiaga haakuvaid teadus- ja arendusprojekte

Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt – Euroopa Komisjoni kureeritav uurimis- ja teabevõrgustik

TLÜ interdistsiplinaarsete elutee uuringute tippkeskus – Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi tippkeskus

Acta Politica Estica – Tallinna Ülikoolis välja antav poliitika ja valitsemise alane teadusajakiri.

INFORM – Euroopa Komisjoni rahastatav varjupaiga taotlejatele pakutavat teabe uuring

DIMA – lõimumist mõjutavate poliitiliste ja sotsiaalpsühholoogiliste faktorite uuring

TENSIONS - alustavate teadlaste koolitusprogramm postsovetlike olude teemal

PSDEV - postsotsialistliku maailma arengupoliitikate ja nende mõju multidistsiplinaarne ja mitmetasandiline analüüs

Politoloogia erialal kaitstud lõputöid

Reet Marii Rokk (2016) Noorema põlvkonna poliitikute raamistamine Eesti meedias. Juhendaja: Mari-Liis Jakobson 

Rene Pillesson (2016) Üksikkandidaadi institutsionaliseerumine Eesti poliitikas: uusinstitutsionalistlik perspektiiv. Juhendaja: Mari-Liis Jakobson

Siret Kotka (2016) Liikumised ja poliitilise võimusiirde algus Eestis 1988. aastal. Juhendaja: Rein Ruutsoo

Henry Sinivee (2015) Euroopa Liidu uute liikmesriikide mitmikkodakondsuspoliitikad 1997-2014: viie Kesk- ja Ida-Euroopa riigi näde. Juhendaja: Leif Kalev

Julia Legatavitšute (2015) Positsioneerimine Keskerakonna valimiskampaanias: Lasnamäe õigeusu kiriku ehitus. Juhendaja: Raivo Vetik

Katrin Valge (2015) Väärtustest poliitikas. Kuidas Palestiina küsimuse aruteludes väljenduvad Eesti poliitika väärtused. Juhendaja: Raivo Vetik

Triin Toomesaar (2015) Erakondade euroopastumine Eesti Sotsiaaldemokraatliku erakonna näitel. Juhendaja: Leif Kalev

Kairi Andresson (2014) Eesti ministrite tagasiastumised aastail 2000-2012 analüüsituna läbi poliitilise skandaali teooriate. Juhendaja: Mari-Liis Jakobson

Krõõt Filippov (2014) Populism Eesti argidiskursuses – kas ainult tühi tähistaja? Juhendaja: Mari-Liis Jakobson

Külli Kapper (2014) Riigikogu roll Euroopa Liidu asjade menetlemisel aastatel 2009-2013. Juhendaja: Leif Kalev

Silja Hallik (2014) Vene koolide reformi konstrueerimine poliitiliste ja kodanikuühiskonna toimijate poolt Eesti meedias. Juhendaja: Raivo Vetik

Marilin Sternhof (2013) Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku kaitsest tulenev suhtumine läbi ofensiivse ja defensiivse realismi. Juhendajad: Catlyn Kirna ja Oudekki Loone

Triin Urviste (2013) Protesti strukturatsioon Eestis: tegevusrepertuaar, resurssid ja poliitiliste võimaluste struktuur nelja 2012. aasta protestiaktsiooni näitel. Juhendajad Mari-Liis Jakobson, Rein Ruutsoo

Kaisa Jõemaa (2011) Põlisrahvuste kohanemine enamuses olevate migrantidega: Narva ja Miami linnade võrdlev analüüs. Juhendaja: Raivo Vetik

Merit Sepp (2011) Riigi suveräänsus Eesti varjupaigapoliitika näitel. Juhendaja: Leif Kalev

Liana Roosmaa (2011) Legitimeeriva riigiidentiteedi areng Eestis. Juhendaja: Leif Kalev

Blogi

Riigiteaduste suuna õppejõud ja üliõpilased kirjutavad regulaarselt blogipostitusi päevakajalistel teemadel ühiskonnateaduste instituudi blogisse.

Blogi postitused leitavad siit.

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

Arenguvõimalusi jagub ka loenguväliseks ajaks. Tallinna Ülikoolis või selle vahetus läheduses toimub pea igal nädalal erialased konverentse või üritusi. Aktiivsematel on võimalik ka ise käed külge panna ja omandada praktilisi kogemusi kas ülikooli üliõpilaskonnas, instituudi üliõpilasesinduses Civitas, või ka mõne uurimisprojekti meeskonnas, konverentsi korraldustiimis või õppejõu assistendina.

Erinevaid osalusvõimalusi tudengitele

Vali mind! – Politoloogia tudengite osalusel valminud teleprojekt

International Relations Society – tudengite algatatud ja rahvusvahelisele poliitikale pühendatud klubi

CIVITAS – ühiskonnateaduste instituudi üliõpilasesindus

CIVITASE korraldatud Riigikogu simulatsioon 2015. aastal.

Tallinna Ülikooli üliõpilaskond – üliõpilaste esindusorganisatsioon, mis seisab tudengite õiguste eest, pakub organiseerimiskogemust kui ka erinevaid klubilisi tegevusi.

Uued liikmed on teretulnud ka ülikooli väitlusklubisse, rahvusvahelisse klubisse, ettevõtlusklubisse, kultuuriklubisse ja mujalegi. Kui selle kõige kõrvalt veel aega üle jääb, võta ette tee ülikooli tipptasemel kinosaali Supernova, kus näidatakse erinevaid filmikunsti pärle, aga ka haridusliku sisuga filme. 

Hoia end kursis instituudi sündmustega siin.

Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti.

Meie õppejõud räägivad Ühe Minuti Loengus: