Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus
  • Kestus: 2 aastat
  • Õppevorm: tsükliõpe – õppetöö toimub reedeti ja teiste tööpäevade õhtutel
Õppekava sisu

Politoloogia kui teadusharu tegeleb küsimustega poliitikast, võimust ja riigivalitsemisest ning nendega seotud institutsioonidest, süsteemidest ja praktikatest. Politoloogial on mitmeid allharusid nagu näiteks poliitikateooria, võrdlev poliitika, poliitikasotsioloogia ja rahvusvahelised suhted ning sellega tihedalt läbi põimunud naaberteadused, näiteks avalik haldus, sotsioloogia, õigus, psühholoogia ja majandus. Niisiis on ka politoloogia õpetamisel võimalik valida küllaltki erinevate fookuste ning lähenemiste vahel.

Oma õppekava ja ka ainete kujundamisel oleme lähtunud eeskätt küsimusest: milliseid teadmisi on vaja inimesel, kes soovib mõista poliitika kujundamist või selles osaleda, olgu siis tegu ametniku, analüütiku, kodanikeühiskonna aktivisti või lihtsalt kodanikuga? Seetõttu ongi õppekava fookuses näiteks poliitika kujundamise protsess, riigi, kodanikuühiskonna, võimu, demokraatia ja erakonnapoliitika toimemehhanismid, poliitiline kultuur ja kommunikatsioon. Lisaks on huvilistel võimalik konkreetsemalt tundma õppida rände-, lõimumis- ja kodakondsuspoliitika valdkonda.

Ameerika Poliitikateaduste Assotsiatsiooni kinnitusel on poliitikateadusliku hariduse üks suuremaid väärtusi sel erialal omandatav analüüsi- ja kirjaoskus, mis on hinnas ka väljaspool riigisektorit. Nii toestavad meiegi õppekavas mitmed ained ka analüütiliste pädevuste arengut.

Lisaks on õppekavas sarnaselt kõigi teiste Tallinna Ülikooli magistrikavadega võimalik võtta ka mitmeid otseselt teadmiste ellurakendamisega seonduvaid kursuseid – näiteks praktika, ELU projekt ja välispraktika.

Õppeainete kujundamisel järgime kaht keskset printsiipi: esiteks, et teooria ja praktika käiksid käsikäes, ning teiseks, et kõik õppeained aitaksid kaasa analüütiliste pädevuste arengule. Õppekavas on põhirõhk kursustel, mille käigus ei tutvuta üksnes teooriatega, vaid omandatud teadmisi rakendatakse ka praktilistes analüüsides või suisa arendusprojektides. Seega on eksamiga lõppev aine pigem erand. Lisaks kaasame akadeemilise kõrval praktilise joone hoidmiseks õppetöösse praktikuid. Õppetöö läbiviimisel rakendame erinevaid aktiivõppe meetodeid.

Teooria ja praktika kombineerimine õppekavas annab toeka stardipaku nii alles ellu astuvatele üliõpilastele kui ka juba tööturul kogemusi saanud praktikule. Ühtedele pakub ülikool toetavat keskkonda praktilise kogemuse hankimisel ning ülikooli seinte vahel omandatud teadmiste proovile panemiseks, teistele loob aga võimalusi reflekteerida juba praktikas tehtu-nähtu üle, õppida paremini mõistma erialavaldkonda mõjutavaid toimemehhanisme ning tõsta seeläbi ka oma töö tulemuslikkust.

Politoloogia magistriõppe läbinud omandavad täieliku kõrghariduse, mis on nõutav erialastel töökohtadel avalikus sektoris.  

Tutvu õppekavaga (2017/18 õa)

Loe lisaks uuenenud politoloogia õppekavast ühiskonnateaduste instituudi BLOGIst.