Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vilistlasena

Vilistlasena

Millistel erialadel võib tööd leida?

Rahvasuu kipub arvama, et politoloogia õppekava läbinutest saavad kas poliitikud või politoloogid. Vilistlaskonnaga tutvudes võib küll tunnistada, et nende hulgas on tõepoolest nii poliitikuid (nt Oudekki Loone, Siret Kotka) kui ka politolooge (nt Tõnis Saarts, Mari-Liis Jakobson), ent valdav enamus töötab siiski teistel aladel.

Kõige rohkem politoloogia lõpetanuid töötab ametnikena – näiteks on selle kava lõpetajad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Viljar Lubi ning Eesti suursaadik Moldovas Raul Toomas.

Mitmed lõpetajad on leidnud erialase karjääri vabakonnas – näiteks juhib sihtasutust Kiusamisvaba Kool meie vilistlane Triin Toomesaar, ent Tallinna Ülikooli politoloogia vilistlased on ka Eesti NATO Ühingu asutaja Victoria Punga ning vabatahtlikkuse ekspert Anna Gramberg.

Kava lõpetajate hulgas on ka märkimisväärne hulk inimesi, kes on hiljem jätkanud doktorantuuris või valinud lausa akadeemilise elukutse. Nende hulka kuuluvad näiteks kommunikatsiooniteadlane Raivo Palmaru, poliitikateadlane Peeter Selg ning kodanikuühiskonna uurija Tanel Vallimäe.

Lõpetajate lood:

Henry Sinivee lõpetas politoloogia magistriõpingud 2015. aastal ning töötab täna Riigikontrollis audiitorina.

„Politoloogia magistriõpe andis mulle võimaluse avastada erinevaid uurimissuundi ja -meetodeid ehk mida ja kuidas käsitleda, lugeda palju erinevaid politoloogia klassikuid ning kriitilise meelega analüüsida ja hinnata igapäevapoliitikat ja meediat. Teadmisterohked teoorialoengud, arutelurohked seminarid motiveeritud õpingukaaslastega ning teadmisi ja oskusi kombineerivad praktilise väärtusega uurimistööd – need võtsin õpingutest kaasa oma igapäevatöösse  ning meenutan igati hea sõnaga. Õppes osalemine nõudis küll keskendumist ja pingutamist, ent täiskohaga töö kõrvalt andis õppekorraldus kõik võimalused saada õppest täies mahus osa.“


 Triin Toomesaar lõpetas politoloogia magistriõpingud 2015. aastal ning rakendab õpitut ellu kodanikuühiskonnas, SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuhina.

„Politoloogiaõpingutest Tallinna Ülikoolis sain mitmekülgselt tugeva põhja, millelt jälgida ja analüüsida seda, mis meid kõiki mõjutab: ühe riigi juhtimist, oluliste otsuste sündimist, erinevate ühiskonnatasandite kaasamist, poliitiliste sõnumite kujunemist ja levikut jne. Kolmandas sektoris töötades näen nüüd aina selgemalt, kuidas erinevad tasandid kokku saavad, oskan märgata võimalikke viise vajaliku valdkonnamuutuse käivitamiseks. Kodanikuna aga jälgin huvi ja hasardiga päevapoliitikas toimuvat. No ja kui veel kellelegi öelda, et olen politoloogia magister – need üllatunud, ent positiivsed näoilmed teevad ka rõõmu!“


 Külli Kapper tuli politoloogiat õppima siis, kui oli juba mitu aastat Riigikogu kantseleis nõunikuna töötanud. Pärast lõpetamist 2014. aastal jätkas ta sealsamas Euroopa Liidu asjade komisjoni sekretariaadijuhatajana.

„Asusin õppima TLÜ politoloogia magistrantuuris, et olla tugevam ja sisukam nõuandja parlamendile tema ELi töös. Kõige olulisemaks pean õpingute käigus omandatud kriitilist mõtlemist ja oskust austada vastaspoolt ning vastaspoole argumente ka kõige tulisemates vaidlustes. Seda võimaldasid magistriseminarid.

Kui tööl poliitikute pingelisi ajakavu silmas pidades pean andma sageli edasi vaid oluliseima info, kontsentreeritult ja selgelt, siis ülikool õpetas taas heas mõttes targutma ning nägema maailma oluliselt mitmetahulisemana. Õppisin taas kirjutama pikemaid tekste, mis alguses oli päris keeruline.

Julgen väita, et leidsin ülikoolis iseenda ja hakkasin veel rohkem armastama oma tööd ELi teemadega ning poliitiliste erakondadega. Tööd ei ole õpingutega raske ühendada, õppimise protsessis tehtud esseed ja uurimistööd aitavad oluliselt kaasa ka parema töötulemuse saamisele samades valdkondades.“ 


Triin Lauri lõpetas politoloogia magistriõpingud 2008. aastal. Paar aastat hiljem astus ta doktorantuuri ning töötab tänaseks Tallinna Ülikoolis lektori ja teadurina.

„Kui kasutada suuri sõnu, siis võiks ju öelda, et politoloogia õpingud andsid mulle akadeemilise karjääri. Ja see on seda toredam, et erinevalt bakalaureuseõpingutest tulin politoloogiat õppima selgelt huvist, mitte võimalikust karjäärist kantuna. Ehk ei peakski püüdma olla alati nii väga strateegiline oma valikutes?!? Lisaks andsid politoloogia õpingud mulle kogemuse süvenemise võludest ja valudest, teadusetegemise ekslemisest rutiinse töö ja loomingu piirimail ning tõeotsingu keerdkäikudest. Ja vist eelkõige arusaamise sellest, et tõekuulutusest tasuks hoiduda.“