Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus
  • Kestus: 3 aastat
  • Õppevorm: päevaõpe

Õppekava sisu

Õppekava sobib sisseastujatele, kes näevad ennast tulevikus töötamas valitsemise, avaliku juhtimise ja poliitika alaseid teadmisi nõudvatel ametikohtadel analüütiku, spetsialisti või keskastme juhina.

Õppekava erialaained sisaldavad 68 EAP mahus kohustuslikke ja 36 EAP mahus valikaineid.

Kohustuslikud erialaained annavad baasteadmised vastavast valdkonnast ja sisaldavad aineid nagu Eesti ühiskond ja poliitika, Euroopa Liidu põhikursus, rahvusvaheliste suhete alused, avaliku juhtimise alused, kohalik valitsemine, võrdlev poliitika. Õppekavas on tugevasti rõhutatud uurimistöö läbiviimise oskuste arendamine, mida toetavad ained uurimistöö alused ning kvantitatiivsed- ja kvalitatiivsed uurimismeetodid.

Õppekava läbis kvaliteedihindamise 2016 aastal. Rahvusvahelise hindamiskomisjoni poolt rõhutati õppekava tugevustena  eelkõige asjaolusid, et õppekava annab tõhusa sissejuhatuse teaduslikesse uurimismeetoditesse ning õppeainete temaatika on aktuaalne ja sobib hästi teadmiste ja analüütiliste oskuste edasiandmiseks tänapäevases sotsiaalses ja poliitilises kontekstis.

Valikained jagunevad kolme 24 EAP mahuga alateemasse: poliitika, valitsemine ja rahvusvahelised suhted, millest üliõpilasel on kohustuslik valida üks alateema. Lisaks on võimalik valid veel 12 ainepunti ulatuses aineid.

Poliitika alateema süvendab teadmisi valdkondades kodanikuühiskond, poliitiline kommunikatsioon, poliitikafilosoofia, poliitilised ideoloogiad, erakonnad ja erakonnasüsteemid, demokraatlik riiklus.

Valitsemise alateema valinud tudengid õpivad tundma avaliku halduse, poliitika kujundamise, valdkonnapoliitikate analüüsi, haldusõiguse ja sotsiaalpoliitika valdkondi.

Rahvusvaheliste suhete alateema ained on õppekavas valdavalt inglisekeelsed ning süvendavad teadmisi rahvusvahelise julgeoleku, suurriikide ja Euroopa välispoliitika, rahvusvaheliste organisatsioonide ja majanduspoliitika valdkondades.

Instituudi üheks eesmärgiks on laiendada üliõpilaste silmaringi läbi rahvusvahelise mobiilsuse. Sellest tulenevalt on õppekavas nn „mobiilsusaken” 12 ainepunkti mahus, mis võimaldab tudengitel läbida Erasmus programmi raames semester välisülikoolis.

Vabaainete mahu arvelt on võimalik süvendada teadmisi oma huvialal, aga ka toetada erialast ettevalmistatust valides õpingute jooksul täiendavalt näiteks  majanduse, õiguse või sotsiaalpoliitika valdkondade aineid.

Praktikavõimalused:
–Avalik sektor (ministeeriumid, ametid, KOV)
–Saatkonnad, RS ühenduste Eesti esindused
–Mõttekojad (nt. Praxis)
–Eeskoste kodanikeühendused 

Tutvu õppekavaga (2017/2018 õa)