Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
  • Vastuvõtueksam 75%
  • * Eesti keele kui teise keele riigieksamiga kandideerijate eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus vähemalt 60 palli
  • Vastuvõtulävend on 65 palli

* Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Vastuvõtueksamiks on kirjalik test, mis sooritatakse arvutiga. Test koosneb neljast osast:

1) ühiskonnaõpetuse aine materjalidel põhinev teadmiste osa, 

2) üldist silmaringi näitav osa, kus kandideerija näitab eelkõige poliitika ja valitsemise valdkonna teadmisi – valimised, erakonnad, rahvusvahelised organisatsioonid vms

3) andmete interpreteerimist demonstreeriv osa, kus kandideerija vastab küsimustele graafikute, jooniste  ja tabelite põhjal

4) inglisekeelsest tekstist arusaamist näitav osa