Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vilistlasena

Vilistlasena

Vilistalsed:

Kertu Jukkum100x.jpg

Kertu Jukkum on Tallinna Ülikoolis lõpetanud riigiteaduste eriala 2002. aastal. Tallinna Ülikoolist sai ta kaasa parimad sõbrad ning silmaringi laiendavad teadmised.

„Elus ei ole piire!“ väidab Kertu Jukkum, meelelahutusportaalide juht ja lemmikloomade hea käekäigu eest seisja. „Sina ise lood need piirid, just sellised nagu soovid. Seepärast soovitan: võta vastu kõik väljakutsed ja kasuta võimalusi, mis avardavad maailma. Ole tänulik eksimuste ja pettumuste eest, sest neist õpid kõige enam. Sa saad selleks, kelleks soovid ja oled, kes olla julged.“ Nii panustabki ta praegu eesmärki muuta meediapilti kirevamaks ja toredamaks. „Ning kui ma ühel päeval jõuan kindla veendumiseni, et ka iseõppinud ajakirjanik saab edukalt hakkama, olen oma eesmärgi täitnud,“ lausub ta.
Kuhu edasi?

Õppekava läbinud omandavad tervikliku ja kvaliteetse sotsiaalteaduste bakalaureuse hariduse ning õppekava läbimine loob eeldused  ka tööturule sisenemiseks ja töö leidmiseks näiteks riigi- ja omavalitsustöötajana aga ka mittetulundussektoris ja erasektoris.

Analüütiku ja spetsialistina töötamine  eeldab aga õpingute jätkamist magistritasemel, sh instituudi  magistrikavadel. Õppekava lõpetanud  jätkavad  peamiselt  instituudi politoloogia  ja haldusjuhtimise magistriõppekavadel. Lõpetajate hulgas on populaarsed olnud ka TLÜ rahvusvaheliste suhete ja organisatsioonikäitumise  magistriõppekavad. Samuti on lõpetanud jätkanud õpinguid teistes ülikoolides sh välismaal.

Karjäärivõimalused:
Avalik sektor:
–Ministeeriumid ja ametid (nõunikud, spetsialistid, osakonnajuhatajad, kantslerid)
–Riigiettevõtted
–Kohalik omavalitsus
–Euroopa Liidu struktuurid
–Rahvusvahelised organisatsioonid
–Saatkonnad
   
Erasektor:
–Mõttekojad ja ekspertiisiasutused
–Ettevõtjaid koondavad ühendused
–Meedia ja ajakirjandus
–Ettevõtjana tegutsemine
   
Kolmas sektor:
–Eestkoste kodanikuühendused
–Kogukondade arendamine ja projektijuhtimine
–Rahvusvahelised kodanikeühendused
–Üliõpilaskond ja hariduspoliitika edendamine