Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus
  • Kestus: 2 aastat
  • Õppevorm: tsükliõpe - õppetöö toimub reedeti ja laupäeviti
Õppekava sisu

Riigiteaduste magistriõppekava keskendub valitsemisinstitutsioonide kujundamise ja toimimise analüüsile. Keskendutakse sellele, kuidas poliitika tekib, kuidas seda ellu viiakse, millised mõjud sel on ning millised on valitsemisega seotud institutsioonid ja väljakutsed nüüdisaegses ühiskonnas. Ka sellele, kuidas saavad asjad tehtud ehk võimuküsimusega. Kuivõrd poliitikat ei saa seletada vaid enesega, vaid selle seletused peituvad ühiskonnas, kultuuris, majanduses, ajaloos, inimloomuses, siis peab riigiteadus laenama seletusskeeme ja meetodeid teistest teadustest.

Oma õppekava kujundamisel oleme pidanud oluliseks pakkuda aineid, mis aitavad mõista valitsemisinstitutsioonide kujundamise eri tahke. Seetõttu ongi õppekava fookuses näiteks poliitika kujundamise teooriad ja rakendused ning mõjude hindamise metoodikad, kaasaegsed valitsemisteooriad ja heaolupoliitikad ja majandus- ja juhtimisained. 

Riigiteadusliku hariduse üks suuremaid väärtusi on aga omandatav analüüsi- ja kirjaoskus, mis on hinnas ka väljaspool riigisektorit. Nii toestavad meiegi õppekavas mitmed ained analüütiliste pädevuste arengut ning pakuvad analüüsiks vajalikku „tööriistakasti“.

Lisaks on õppekavas sarnaselt kõigi teiste Tallinna Ülikooli magistrikavadega võimalik võtta ka mitmeid otseselt teadmiste ellurakendamisega seonduvaid kursuseid – näiteks praktika, ELU projekt ja välispraktika.

Õppeainete kujundamisel järgime kaht keskset printsiipi: esiteks, et teooria ja praktika käiksid käsikäes, ning teiseks, et kõik õppeained aitaksid kaasa analüütiliste pädevuste arengule. Õppekavas on põhirõhk kursustel, mille käigus ei tutvuta üksnes teooriatega, vaid omandatud teadmisi rakendatakse ka praktilistes analüüsides või suisa arendusprojektides

Riigiteaduste magistriõppe läbinud omandavad täieliku kõrghariduse, mis on nõutav erialastel töökohtadel avalikus sektoris.