Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Põhiõppejõud

Põhiõppejõud

Riigiteaduste magistriõppekaval jagavad oma kogemusi mitmete valdkondade õppejõud ja praktikud. Siiski on kaval ka oma põhiõppejõud, kes igapäevaselt õppetöö ja juhendamisega tegelevad.


Anu Toots

Anu Toots on sotsiaalpoliitika professor ja kuulub ÜTI Interdistsiplinaarsete Eluteeuuringute juhatusse. Haldusjuhtimise õppekaval õpetab ta heaoluriigi ja – poliitikatega seotud kursuseid, aga ka uurimiskujunduse ja tekstiloome ainet. Samuti juhendab mitmeid selle eriala lõputöid. Anu teadustöö seostub eelkõige kaasaegse heaoluriigi jätkusuutlikkuse analüüsiga ja sotsiaalse investeeringu mõõtmega selles, aga ka võrdleva hariduspliitikaga ning eelkõige kodanikuhariduse analüüsidega. Viimasega on seotud ka tema kuulumine International Association for the Evaluation of Educational Achievements (IEA) nõukogusse.

Anu Toots Eesti Teadusinfosüsteemis


Georg Sootla

Georg Sootla on avaliku poliitika professor. Georgi teadustöö on keskendunud valitsemise korraldusele nii struktuuri- kui poliitika kujundamise protsessi aspektidest. Tema uurimistöö keskmes olnud valitsemisreformid, valitsuskabineti ja selle tugistruktuuride arengud ning kesk- ja kohaliku valitsuse suhted nii võrdlevas perspektiivis kui siirdeühiskondade spetsiifika vaatevinklist. Samuti on uurimistöö olnud keskendatud kohalike omavalitsuste, metsandussektori ja keskkonnavaldkonna, maksunduse ja riigi ning kogukonna siseturvalisuse korralduse uuringutele koostöös vastavate Eesti ametnikodadega (Siseministeerium Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium). Georg Sootla on nõustanud ja analüüsinud Eesti metsapoliitika ja Riigimetsade Majandamise Organisatsiooni kujundamist ning Eesti omavalitsuste koostöö arengut Läänemaal, Hiiumaal, Raplamaal ning omavalitsuste ühinemisi. Samuti haldusreformi.

Georg Sootla Eesti Teadusinfosüsteemis


Leif Kalev

Riigiteooria professor ning riigiteaduste ja rahvusvaheliste suhte suunajuht. Politoloogia õppekaval õpetab ta riigiteooriat ning kodakondsuse ja rändepoliitikatega seonduvaid kursuseid. Tema teadustöö seondub eeskätt riikluse ja kodakondsuse ning nende muutumisega hargmaistumise ja üleilmastumise kontekstis. Lisaks on ta Eesti esimese põhjaliku poliitika ja valitsemise aluste kõrgkooliõpiku projektijuht ja toimetaja. Leif Kalevil on ka tippametniku kogemus avalikust sektorist – aastatel 2012-2015 töötas ta Siseministeeriumis korrakaitse ja rändepoliitika asekantsleri ning kantslerina.

Leif Kalev Eesti Teadusinfosüsteemis


Kersten Kattai

Kersten Kattai on avaliku halduse lektor. Riigiteaduste ning haldus- ja ärikorralduse bakalaureuse ja Riigiteaduste magistriõppekavadel õpetab ta poliitika ja valitsemise, avaliku halduse ja poliitika kujundamisega seotud kursuseid. Tema uurimishuvi on seotud peamiselt kohalike omavalitsuste toimimise, kohaliku demokraatia ning keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vaheliste suhete analüüsimisega. Nendes valdkondades on ta osalenud arvukates teadus- ja arendusprojektides. Kersten on nõustanud haldusreformi poliitika kujundamist ja kohalike omavalitsuste ühinemisi, mis tõttu omab tihedaid koostöösidemeid vastavate organisatsioonidega (kohalikud omavalitsused, omavalitsusliidud, Rahandusministeerium, omavalitsusi nõustavad organisatsioonid). Kersten juhendab bakalaureuse- ja magistritöid eelnimetatud teemadel ning poliitika kujundamise ja analüüsi ning valitsemisorganisatsioonide disainimise teemadel.

Kersten Kattai Eesti Teadusinfosüsteemis


Peeter Selg

Riigiteaduste vanemteadur ning poliitikaanalüüsi professor. Politoloogia õppekaval õpetab ta poliitikateaduste metodoloogia ning võimuga seonduvaid kursuseid. Tema teadustöö seondub eeskätt võimuteooria, nurjatute probleemide ja relatsioonilise lähenemisega. Antud teemaga seostub ka tema teadusprojekt „Relatsiooniline lähenemine nurjatute probleemide valitsemisele“. Peeter Selg on ühtlasi ka instituudi väljaantava eestikeelse teadusajakirja Acta Politica Estica toimetaja. 

Peeter Selg, 1 minuti loeng „Kuidas lahendada nurjatuid probleeme?

Peeter Selg Eesti Teadusinfosüsteemis 


Triin Lauri

Triin Lauri on avaliku poliitika dotsent ja ÜTI Interdistsiplinaarsete Eluteeuuringute teadur. Haldusjuhtimise õppekaval õpetab ta heaoluriigi ja – poliitikatega ning haridussüsteemi ja hariduspoliitikaga seotud aineid. Triinu senine uurimishuvi on enim olnud seotud turuloomega hariduspoliitikas ning sellega seotud  ebavõrdsusprobleemidega. Sellel teemal kaitses Triin ka doktoritöö, mis pärjati parima sotsiaalteaduste alase doktoritöö tiitliga.  Lisaks hariduspoliitikale on Triinu uurimishuvide keskmes heaolupoliitikate sotsiaalse investeeringu mõõtme ning pere- ja tööturupoliitika küsimused. Triin on end mitmel korral täiendanud rahvusvahelistes meetodikoolides ning nii rakendab kui ka õpetab uurimismeetodeid ning nendega seotud väljakutseid nurjatud probleemide ajastul.  

Triin Lauri, 1 minuti loeng "Kas lapse kooli peaks valima perekond?"

Triin Lauri Eesti Teadusinfosüsteemis


Priit Suve

Priit Suve Eesti Teadusinfosüsteemis