Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vilistlasena

Vilistlasena

Priit Suve lõpetas riigiteaduste magistriõpingud 2009. aastal ning jätkas kohe doktoriõpingutega, mille ka 2016. aastal edukalt lõpetas. Täna töötab ta Sisekaitseakadeemias politseiteooria professorina ja Tallinna Ülikooli teadurina.

„Mida MA mulle andis? Süvendas hirmu. Olin enne magistriõpinguid politseinikuna töötanud üle 15 aasta ning õppima asudes sain veidi aimu sellest, mis võib juhtuda, kui oled seotud ainult ühe valdkonnaga, ainult ühe keskkonnaga, ühe sõnavaraga … Õpinguid alustades olin kõrge riigiametnik ning istusin koolipingis koos endast ligi poole nooremate, avatud ja tarkade inimestega, kellel puudus igasugune arusaam või aukartus hierarhiate ees, neid lihtsalt ei olnud nende jaoks. See oli nii tervendav! Muidugi teadmised ja kõik muu, mis õpingutega kaasneb, kuid minule kui üsna suletud süsteemist tulnule olid magistriõpingud ikkagi just õppetunniks inimesena.“


Georg Linkov kaitses magistrikraadi riigiteaduste erialal 2012. aastal. Mõned aastad varem kandideeris kohalikel valimistel ja tõusis "musta ratsuna" poliitikaareenile. Jätkab tänaseni poliitikas.

„Kuidas näidata suunda kellelegi, kes ei ole eksinud?

Minu õppima suundumise tingis uue väljakutse vastuvõtmine esmapilgul täiesti uues valdkonnas. Seni olin ma üle kümne aasta juhtinud erinevaid üksusi Eesti Kaitseväes ja avalikku sektorisse tööle asumine tundus väljakutsena. Sellest omakorda tekkis soov ja vajadus ennast täiendada. Ootused oli kõrged, motivatsioon laes, aga aeg piiratud. Edasiõppimine andis mulle kinnituse, et tähtis pole mitte päheõppimine vaid läbimõtlemine! Lisaks paranes seminarides väitlemis- ja argumenteerimisoskus.

Boonus: Õppejõudude kvaliteet on maailmatasemel. Mis ei tähenda seda, et peaksite nendega pimesi nõustuma. Vastupidi- vaielge, argumenteerige, sest ka nemad teevad vigu. Suurepäraseks muudab nad aga julgus vigu tunnistada! Ah jaa- õpikeskkond lummav, uued sõbrad- jah!“


Uku Särekanno lõpetas Tallinna Ülikoolis haldusjuhtimise eriala 2004 aastal. Ta töötab hetkel Riigi Infosüsteemide Ameti peadirektori asetäitjana küberturvalisuse alal. Varasemalt on juhtinud Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonda ning töötanud erinevatel kohtadel Euroopa Komisjonis, Riigikantseleis ja Välisministeeriumis. Tegeles pikalt migratsiooni ja piirivalve teemadega Brüsselis, aitas valmistada ette Eesti ELi Nõukogu eesistumist ning töötas Brexit läbirääkimiste juhi Michel Barnier tiimis.

„Ülikool andis mulle head teadmised, sõbrad ning suurepärase koostöövõrgustiku. Omandatud tervikpilt ühiskonnast aitas kaasa nii töö tegemisele kui enesearengule. Tänu sellele pean enda peamiseks tööalaseks saavutuseks ja missiooniks uste avamist ja avatuna hoidmist Eesti inimestele (Schengen, vaba liikumine, viisavabadus kolmandate riikidega). Hobi korras jälgin migratsiooni ja varjupaigapoliitikaga annan sel teemal loenguid ja kirjutan analüüse.”


Ave Viks lõpetas haldusjuhtimise magistriõppe 2009. aastal, jätkab õpinguid doktorantuuris ning töötab kümnendat aastat ministeeriumis kohaliku omavalitsuse poliitika kujundajana ja ühe haldusreformi peaasjatundjana.

„Tõenäoliselt igaüks saab tööga avalikus sektoris hakkama ka ilma vastava erihariduseta, ent ilma avaliku halduse magistrikursust läbimata oleks see kui kompassita orienteerumine. Arutelud erineva taustaga kursusekaaslaste ja õppejõududega õpetasid nende aastate jooksul ka oma tööd kõrvaltvaataja pilguga nägema ning küsima rohkem nii endalt kui teistelt. TLÜ professorid ja lektorid on aktiivselt seotud poliitika kujundamise ja rakendamisega ja –kujundajate, -rakendajatega, seega nii loengud kui seminarid ei ole kuiv teooria, vaid läbipõimitud analüütiliselt sisepilgust Eesti avaliku sektori erinevate osade toimimisele. Ja muidugi loendamatu akadeemiline kirjandus, mis selle aja jooksul loetud. See on kindlasti andnud mulle väga korraliku kompassi tööks avalikus sektoris ja usun, et see on hindamatu väärtusega sõltumata sellest, kas olla spetsialist või tippjuht avalikus sektoris.“


Birgit Lüüs lõpetas haldusjuhtimise magistriõppe 2012. aastal ning töötab kodakondsus- ja rändepoliitika osakonnajuhataja asetäitjana Siseministeeriumis. Hetkel (2017. aasta lõpuni) on aga rotatsiooniga Eesti Vabariigi Alalises Esinduses EL-I juures erialadiplomaat varjupaigapoliitika küsimustes.

„Tallinna Ülikooli Haldusjuhtimise õppekava andis mulle mitmekülgsed teadmised ühiskonna toimimisest ning oskuse mõista, analüüsida ning välja töötada poliitikaid, mis erinevaid ühiskondlikke protsesse mõjutavad. Haldusjuhtimise õppekava õppejõud on tõelised oma ala professionaalid ning nende ühiskonna- ning poliitilisi analüüse ja mõtteid oli alati huvitav kuulata. Pean kõige suuremaks väärtuseks lisaks tugevale teoreetilisele põhjale ka praktilise suunitlusega ning analüüsivõimekust, argumenteerimise ja ettekannete tegemise oskust arendavaid seminare, mis olid üldiselt iga kursuse osad. Nende oskuste olulisust olen tundud igapäevases töös, kus lisaks analüüsivõimele ja uute poliitikasoovituste väljatöötamise suutlikkusele on oluline osa ka nende esitlemine ning kaitsmine.“


Darja Saar lõpetas haldusjuhtimise magistriõppe ning töötab Eesti Rahvusringhäälingus ETV+ peatoimetajana.

"Mul vedas elus olla suurte ja elumuutvate algatuste nagu üleriigiline noorte ettevõtlikkuse arendamise konkurss ENTRUM ja telekanal ETV+ eestvedaja. Nagu ikka suurte, inimeste elukvaliteeti mõjutavate projektide puhul on oluline, et nad toetavad ühiskonna toimimise loogikat üldisemalt ning kaasavad avaliku ja erasektori ning ka kodanikuühiskonna organisatsioone. Oskus näha suurt pilti, mõista kuidas üks otsus või tegu mõjutab terve süsteemi, oskus planeerida ja kavandatud ellu viia, juhtida organisatsiooni ja inimesi ei tule sünniga kaasa, seda peab õppima. Mul oli õnn õppida seda parimatelt Tallinna Ülikooli haldusjuhtimise erialal."