Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus
  • Tegemist on tsükliõppega.
  • Õppetöö sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe õppekaval toimub kaks korda kuus neljapäevast laupäevani (enamasti hommikust õhtuni).
  • Üleülikoolilised ained (nt üldained ja enamik võõrkeelekursusi) toimuvad ka tsüklivälistel aegadel. Õppesessioonide vahelisel ajal töötavad tudengid iseseisvalt (st mitte-auditoorselt) – lugedes kohustuslikku kirjandust; valmistudes kontrolltöödeks ja eksamiteks; koostades iseseisvaid töid; teostades empiirilist uuringut magistritöö raames. Teise õppeaasta kevadsemester on planeeritud magistritöö kokkukirjutamiseks (sel ajal auditoorset õppetööd praktiliselt ei toimu). 

Olulised erialaained

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe õppekava kohustuslike ainete osa koosneb kolmest mõttelisest blokist:

  • sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse ühisained: lahenduskeskne töö laste ja peredega; kriisinõustamine; psühhosotsiaalne töö laste ja noorukitega; kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uurimismeetodid; magistriseminar; erialane inglise keel
  • lastekaitse erialaained: laste õiguste kaitse põhikursus; ülevaade perepoliitikast; lastekaitse käsitlused; juhtumitöö
  • sotsiaalpedagoogika erialaained: ülevaade sotsiaalpedagoogika teooriatest ja meetoditest; erivajadusega laps tavakoolis; haridusprobleemide normatiivsed tagamaad

Tutvu õppekavaga (2017/18 õa)