Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused
  • Kandidaadilt eeldame bakalaureusekraadi või sellele vastavat haridustaset.
  • Kõik kandidaadid peavad läbima intervjuu (mille osakaal on 50% sisseastumiseksamist), kuhu tuleb paberkandjal kaasa võtta oma CV ja motivatsioonikiri.
  • Intervjuu käigus selgub kandidaadi teadlikkus sotsiaalprobleemidest, ühiskonna, kultuuri- ja erialastest teemadest. CV-s ja motivatsioonikirjas peaks (lisaks faktidele) leiduma ka mõjuvaid põhjendusi erialavalikuks. Senine erialane töökogemus annab mõningase eelise, juhul kui tudengikandidaat suudab vastuvõtu-intervjuu käigus oma õpimotivatsiooni presenteerida varasema elukogemuse kontekstis.
  • Vastuvõtulävend on 70 palli.