Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vilistlasena

Vilistlasena

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala lõpetanud võivad töötada nii sotsiaal- kui ka haridussfääris sellistel ametikohtadel, kus lisaks magistrikraadile nõutakse spetsiifilisi teadmisi ning oskusi lastekaitse ja/või sotsiaalpedagoogika valdkonnas. Meie õppekava vilistlasi leidub nii koolidirektorite kui ministeeriumite peaspetsialistide ning ekspertide seas, aga ka näiteks riigikogus. Magistrikursuse avarast profiilist johtuvalt on lõpetanute tööleidmise võimalused praktiliselt piiritud – sõna otseses ja kaudses mõttes, sest meie lõpetajad on rakendust leidnud ka välismaal. 

Vilistlase meenutused:
  • "Õpingud Tallinna Ülikoolis, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal andsid mulle enesekindlust teha sotsiaalpedagoogi tööd oma tunnetuse järgi, tuginedes samas õpitud teooriatele. Kujunes arusaam, et tuleb ennast usaldada ja leida oma oskused ning meetodid töös probleemsete õpilastega. Sain ka julguse ja "tõuke" pöörata uus lehekülg oma tööelus. Kuigi minu tänane töö ei ole otseselt sotsiaalpedagoogiline tegevus, on saadud teadmised ja tarkused suuresti abiks ning üldine arusaam elust on seetõttu avaram."

Leena Saag, Pääsküla Gümnaasiumi direktor

 


  • "Töötan töötukassas juhtumikorraldajana, ja mul läheb hästi. Kuna minu eelmine haridus ei olnud sotsiaaltöö valdkonnast, siis annab Tallinna Ülikoolis omandatud magistrikraad mulle võimaluse teha tööd, mida armastan - aidata ja nõustada inimesi tööotsingutel."

Ele Andok, Töötukassa juhtumikorraldaja


Millistel erialadel võib tööd leida?

Enamus õppekava läbinutest töötab siiski Eesti üldhariduskoolides või hoolekandeasutustes sotsiaalpedagoogidena; nagu ka kohalikes omavalitsustes lastekaitsespetsialistidena.