Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub tsükliõppe vormis kaks korda kuus neljapäeval, reedel ja laupäeval. Üleülikoolilised ained (nt üldained ja enamik võõrkeele kursuseid) toimuvad ka tsüklivälistel aegadel.

Olulised erialaained

Magistriõppekavas (2016. aastal sisseastujatele) on tehtud muudatused, sh lähtuvalt sotsiaaltöötaja kutsestandardist (seitsmes tase), mille kohaselt magistriõpe keskendub eelkõige kogukonna ja makrotasandi sotsiaaltööle (bakalaureusetase klienditööle). 

Õpingud annavad teadmisi sotsiaalpoliitikast, gerontoloogiast, rahvatervisest, rehabilitatsioonist, nõustamisest ja teistest olulistest teemadest, mis on vajalikud sotsiaaltöö teostamiseks, planeerimiseks ja juhtimiseks erinevates sotsiaaltöö valdkondades ning spetsialiseerumist kitsamasse sotsiaaltöö valdkonda. 

Tutvu õppekavaga