Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Kandidaadid võtavad intervjuule kaasa eelnevalt kirjutatud Curriculum Vitae (CV) ja motivatsioonikirja (60% sisseastumiseksamist).

CV mahtkuni üks lehekülg, font Times New Roman, kirjasuurus 12. CVs anda lühiülevaade: (a) haridusteest, sh ERASMUS programmi üliõpilasvahetuses osalemisest (kui on see kogemus); (b) sotsiaaltöö erialaga seonduvatest täiendkoolitustest, (c) töökogemusest; (d) keelteoskusest (Euroopa keelemapi alusel).

Motivatsioonikirja maht on kuni kaks lehekülge, umbes 500 sõna, font Times New Roman, kirjasuurus 12 . Motivatsioonikiri peaks kajastama: (a) mis motiveerib sotsiaaltöö erialale õppima asumist; (b) millline on varasem uurimistöö läbiviimise kogemus, sh teooria ja uurimismeetodite kasutus (kui on kogemus uurimistööst); (c) millisel teemal plaanib kandidaat kirjutada magistritöö; (d) ootused seoses õppetöö ja õppeainetega; (e) praeguse tööandja suhtumine õpingutesse, on kandidaadil võimalik osaleda õppetöös; (f) magistriõpingute seos praeguse tööga; (g) nägemus sotsiaaltöö magistriõppe kasust tööturul.

Kõik kandidaadid peavad läbima intervjuu, kuhu tuleb paberkandjal kaasa võtta oma CV ja motivatsioonikiri. Intervjuul (40% sisseastumiseksamist) käsitletakse eelkõige sotsiaalprobleemide, sotsiaalpoliitika, sotsiaaltöö ja rahvastiku teemasid. 

Vastuvõtutingimused

  • Vastuvõtulävend on 70 palli