Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vilistlasena

Vilistlasena

Magistriõpingud annavad teadmised ja oskused, mis võimaldavad väljundi tööturule.

Millistel erialadel võib tööd leida?

Sotsiaaltöö lõpetanud töötavad sotsiaalministeeriumi, maakondade ja kohalike omavalitsuste ametnikena, samuti hoolekandeteenuste korraldajate ja osutajatena avaliku- era, ja mittetulundussektori institutsioonides, programmides, projektides.

Meil on palju väärikaid vilistlasi, kes täna juhivad erinevaid institutsioone, on omavalitsusjuhid, SKA, Töötukassa lastekaitsetöö tunnustatud asjatundjad. 

Edasiõppimisvõimalused

Magistriõpingud annavad teadmised ja oskused, mis võimaldavad väljundi tööturule. 

Magistriõpingud on eelduseks õpingute jätkamiseks doktoriõppekavadel.