Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalureuseõpe kestab kolm aastat ja toimub peamiselt loengute ja seminaride vormis. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel sooritada lõpueksam.

Sotsiaaltöö eriala õpe toimub 3+2-süsteemis, seega on soovituslik jätkata õpinguid magistritasemel, kus keskendutakse juba tõsisele pikaajalisele praktikale ning põhjaliku uurimistöö kirjutamisele. 

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppe ja tsükliõppena.

Sotsiaaltöö (BA) tsükliõpe õppesessioonid 2017/18 õa:

28.08-02.09.2017

23.10-28.10.2017

27.11-02.12.2017

02.01-07.01.2018

19.03-25.03.2018

14.05-19.05.2018

11.06-16.06.2018

Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised erialaained

Sotsiaaltöötaja töö nõuab teadmisi nii ühiskonna kui inimese kohta. Sotsiaaltöötaja puutub kokku erinevate kliendirühmade ning erinevate sotsiaalprobleemidega. Seetõttu pakub õppekava väga mitmekülgseid õppeaineid alustades töö teoreetilistest ja eetilistest lähtekohtadest ning töö põhimeetoditest, aga ka sotsiaaltöö õiguslikest alustest, lõpetades erinevate kliendirühmadega.

Valikained võimaldavad süveneda erinevatesse sotsiaaltöö valdkondadesse - võid kujundada endast asjatundja tööks laste ja noortega, eakatega, ervajadusega inimestega jne.

Õppetöö käigus tuleb lugeda palju ingliskeelset erialast kirjandust.

Alates 2016 õa-st on õppekavas aine Erialane inglise keel, mis eeldab inglise keele eelnevat õppimist gümnaasiumiastmes. Inglise keele oskuse täiendamiseks on võimalik eelnevalt läbida tase B.1. tugiainena.

Teoreetilisi teadmisi saab süvendeda praktikate käigus.  

Tutvu õppekavaga