Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
  • Vastuvõtueksam 75%

* Eesti keele kui teise keele riigieksamiga kandideerijate eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus vähemalt 60 palli.

  • Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust silmaringitestist ja intervjuust. Intervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle testi tulemus on vähemalt 51 punkti 100st. Intervjuu teemadest kandidaate varem ei teavitata.

Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid - kandideerivad 100% vastuvõtueksami (test ja intervjuu) tulemuse alusel.

Vastuvõtutingimused
  • Vastuvõtulävend on 65 palli