Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Sotsioloogia

Sotsioloogia arendab ühiskonnas teadlikult ja aktiivselt osaleda soovijate jaoks olulist oskust – kriitilist mõtlemist. Sotsioloogia kui teadusharu kasvas välja 19. sajandi valgustusajastu ideedest, põhinedes suuresti sellel, et igal võimalusel tuleks püüelda iseseisva mõtlemise poole.

Sotsioloogia õpingutes tegeletakse ühiskonnas päevakajaliste teemade, trendide, küsimuste uurimise ja mõtestamisega ning tulemused paigutatakse rahvusvahelisse konteksti.

Sotsioloogia on põnev eriala, mis läbi põhjalike analüüside ja tõlgenduste heidab valgust erinevatele meie eraelu, kogukonda, ühiskonda või ka kogu maailma puudutavatele aktuaalsetele sotsiaalsetele küsimustele, näiteks:

 • mis põhjustab vaesust? 
 • miks see on ühiskonniti erinev? 
 • mis tagab tööturul edu? 
 • kuidas ühitada töö- ja pere-elu?
 • miks osad õpivad kauem kui teised ja kuidas see mõjutab palgataset? 
 • miks mõningaid ühiskonna rühmi diskrimineeritakse?
 • kuidas vähendada sallimatust? 
 • millest tulenevad soonormid ja kuidas need muutuvad? 
 • mida tähendab teatud subkultuuridesse kuulumine? 
 • milline on sotsiaalmeedia mõju arvamustele ja hoiakutele?

Kui oled huvitatud ühiskonna toimimise paremast mõistmisest ja ühiskondlike protsesside kohta iseseisvate järelduste tegemisest, siis tule õppima sotsioloogiat!

Keda ootame õppima?

Ootame õppima kõiki, kellel on huvi maailmapilti avardada, ühiskonnas toimuvat paremini mõista, erinevaid sotsiaalseid protsesse analüüsida ja nende kohta iseseisvaid järeldusi teha.

Sotsioloogina saad uurida ühiskonna ülesehitust ja toimimist, sotsiaalseid protsesse ja nähtusi (nt toimetulek tööturul, võimaluste erinevus hariduse omandamisel, diskrimineerimise põhjused, sallimatuse vähendamise võimalused, vaesuse põhjused, soonormide muutumine, subkultuuridesse kuulumise tähendus, sotsiaalmeedia mõju hoiakutele, inimeste suhtlus virtuaalsetes keskkondades jpm). Huvitavamad küsimused peituvatki selles, kuidas sotsiaalsed institutsioonid mõjutavad inimest ja tema tegutsemist, aga ka vastupidi, kuidas inimene mõjutab ühiskonna ülesehitust.

Ootame meile õppima ka täiskasvanud õppijaid. Meie kogemus näitab, et sotsioloogia bakalaureuseõpe sobib edukalt ka teiseks kõrghariduseks, võimaldades seniseid teadmisi ja kogemusi uues raamistikus käsitleda - õppida tundma sotsioloogi praktilisi tööriistu (nt erinevad andmeanalüüsi meetodid). Selle najalt saab juba veelgi kindlama tundega jätkata magistriõpinguid.

Sotsioloogia erialale sisse astudes saame arvestada Sinu varasemaid katkenud õpinguid või töökogemust

Ühe Minuti Loengute formaadis saad tutvuda mõningate uurimisküsimustega, millega meie õppejõud ja vilistlased tegelevad.

Meie uurijate käimasolevate teadusprojektiga saab tutvuda RASI kodulehel.

Jälgi meid ka Twitteris @rasi_iiss ja Facebookis @TLURASI.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikooli Ühiskonnateadute Instituudis, kus sotsioloogiat õpetatakse, on õppejõududeks muuhulgas ka Eesti suurima sotsioloogia teaduskeskuse RASI teadurid. Selline teaduse ja õppetöö sümbioos rikastab loenguid ja seminare, mille raames käsitletakse ka kõige värskemaid arenguid erinevate sotsioloogia valdkondade uurimistöö vallas.

Õppekavas on arvestatud viisidega, kuidas avaralt ja adekvaatselt ühiskonda ja kultuuri mõtestada. Sotsioloogiaõpingute ajal omandad teoreetilised teadmised ühiskonna ülesehitusest ja muutumisest ning empiirilise uurimistöö oskused. Üheks õppekava tugevuseks on kõrgetasemeline erinevate analüüsimeetodite õpetamine, mille arendamisel arvestatakse ka tööandjate vajadustega.

Eestis pakub Tallinna Ülikool ainukesena just sotsioloogia nimelise eriala õpet, mis on ka rahvusvahelises võrdluses kõrgelt hinnatud. QS World University Rankings by Subject 2017 järgi on Tallinna Ülikooli erialadest esindatud vaid sotsioloogia, jagades edetabelis 201.-250. kohta. Muuhulgas oleme Ida-Euroopa riikidest Varssavi Ülikooli järel 2. kohal. The QS World University Rankings® indeks koostatakse järgmiste komponentide põhjal: vastava eriala ja ülikooli maine akadeemias ja tööandjate seas (ülemaailmne küsitlus) ning erialaga seotud teadlaste-õppejõudude teadusartiklite tsiteeritavuse põhjal (Scopuse andmebaas, h-indeks).

TLÜ sotsioloogia õpe toetub pikaajalisele tugevale teadustööle erinevates Eesti ühiskonnaelu valdkondades, sellel komponendil on indeksi kujunemisel oluline kaal. TLÜ Ühiskonnateaduste instituudis asub üks Eesti suurimaid ja pika ajalooga sotsioloogia teaduskeskus – Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus, samuti tegutseb siin Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus. Meie õpinguid iseloomustab tugev sotsiaaluuringute metodoloogia ja ühiskonnaprotsesside tõlgendamise baas, mis on väljendunud näiteks meie vilistlaste sagedastes auhinnalistes kohtades lõputööde konkurssidel, edukas edasiõppimises magistritasemel välisülikoolides ja Eestis ja ka kodumaises tööalases karjääris sotsiaalse analüüsi oskusi nõudvatel ametikohtadel.

Eriala omandamist toetav õpikeskkond

Tallinna Ülikoolis on kaasaegsed tingimused õppimiseks- meil on uued ja kaasaegsed õppekorpused, õpperaamatukogu ja akadeemiline raamatukogu. Meie üliõpilastel on ligipääs ka online-raamatukogule.

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Üliõpilasi toetavad tugispetsialistid ning instituudi üliõpilasnõukogu.

Ülikool pakub erinevaid võimalusi huvitegevusega tegelemiseks. Lisaks õppetööle on Sul võimalus ülikoolielus aktiivselt kaasa lüüa liitudes Tallinna Ülikooli üliõpilaskonnaga, mis on Eesti aktiivseim üliõpilasesindus.

Samuti on võimalik tegeleda hobidega nt rahvatantsu rühmaga liituda, erinevate kooride või sümfooniaorkestriga  ja võrkpalli või korvpalli meeskondadega kampa lüües.

Võta ühendust!

Ühiskonnateaduste instituut:
E-post: yti....at....tlu.ee
Telefon: 6409 451
Õppenõustaja-spetsialist:
Tamara Statsenko
E-post: tamara.statsenko....at....tlu.ee
Telefon: 6409 455
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Ühiskonnateaduste instituut ÜTI BLOGI


Olulised faktid

 • Õppetase: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 25

Vastuvõtu ajakava

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.