Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus
  • Sotsioloogia bakalaureuseõpe on korraldatud päevaõppe vormis esmaspäevast reedeni. 

  • Õpe toimub loengute, seminaride, praktikumide ja iseseisva tööna, mille raames tuleb lugeda erialast kirjandust (sh inglise keeles) ja koostada kirjalikke töid. Lisaks tuleb läbida praktika ning soovi korral on Erasmus programmi kaudu võimalik mõnel semestril õppida välismaal.

Olulised erialaained

Õpingute alguses saad lisaks sotsioloogiale avardada silmaringi

  • üleülikooliliste ainete raames („kriitiline mõtlemine“, „õppimine kõrgkoolis“)
  • omandada üldteadmisi teiste sotsiaalteaduste alusainete kohta (riigiteadused, majandus ja õigus) 
  • õppida erialast inglise keelt
  • Seejärel keskendub õpe sotsioloogia ainetele. Nii õpid tundma erinevaid sotsioloogilisi teooriaid ja uurimisvaldkondi (nt sugu ja perekond, multikultuursus, töö, haridus, keskkond, tarbimine), planeerima ja osaliselt läbi viima sotsioloogilist uurimust ja analüüsima andmeid. 
  • Vabaained on aga heaks võimaluseks õppida võõrkeeli, tõsta arvutikasutuse oskust ja omandada teadmisi teiste sotsiaal- ja humanitaarteadusliku taustaga erialade kohta.

Tutvu õppekavaga (2017/18 õa)