Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Eesti keele riigieksam (eesti kool) või eesti keele kui teise keele riigieksam (vene kool) 25% lõpptulemusest
  • Ülikoolis sooritatav vastuvõtueksam annab 75% lõpptulemusest (vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
    1) kirjaliku arutluse ehk lühiessee kirjutamine vabas vormis ühel etteantud teemadest Eesti ühiskonnas toimuvate sündmuste ja protsesside kohta; 2) tabeli kujul esitatud uuringu tulemuste tõlgendamine (põhineb peamiselt protsentarvutustel).
  • Eesti keele kui teise keele riigieksamiga kandideerijate eksami tulemus peab olema vähemalt 60 palli
  • Vastuvõtulävend on 65 palli