Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vilistlasena

Vilistlasena

Edasiõppimisvõimalused

Bakalaureuseõppe loogiliseks jätkuks on sotsioloogia magistriõpe, mis annab paremad eeldused iseseisvaks ja juhtivaks tööks ning võimaldab jätkata õpinguid doktoriõppes. Lisaks on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel.


Millistel erialadel võib tööd leida?

Sotsioloogiaõpingute käigus omandad oskused ühiskonnas toimuvat analüüsida, paremini mõtestada ja iseseisvalt järeldusi teha, st õppes on ühendatud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. See omakorda annab teadmised ühiskondlike protsesside arengutrendide hindamiseks ja erinevate strateegiate välja töötamiseks. Sotsioloogiline analüüsi ja mõtestamise viis on rakendatav nii riiklikul kui ka organisatsioonide tasandil (mh ettevõtted, MTÜd).

Ootame õppima neid, kes soovivad töötada riigiasutustes (ministeeriumid, ametid, omavalitsused jm), haridus- ja teadusasutustes (assisteerivad ametikohad kõrgkoolides, instituutides jm) ja eraettevõtetes ((turu)uuringufirmad, analüüsikeskused jm) erinevate uuringuandmete ja statistilise materjali koguja, töötleja ja analüüsijana. Samuti saab sotsioloogiaõpingute lõpetaja hea ettevalmistuse töötamaks sotsiaalelu praktilise korraldamise valdkonnas (nõunikud, infojuhid jm) ja meedias (nt ajakirjanikud). Kui lisaks sotsioloogiale omandada magistriõppes mõni teine sotsiaalteaduste valdkond (riigiteadused, sotsiaaltöö, õigus vm), laienevad töövõimalused veelgi.


Vilistlase tsitaate:

„Minu ametinimetus ei ole minu tööalase karjääri jooksul tõesti kunagi olnud „sotsioloog“, kuigi minu tööülesanded nii avalikus kui ka erasektoris töötades on sotsioloogi põhioskusi – ühiskondlike probleemide määratlemine, andmete kogumine ja analüüsimine, uurimisraportite kirjutamine, uurimistulemuste interpreteerimine ja kommunikeerimine – peaaegu alati eeldanud. Ka oma praegusel ametikohal kasutan ma kõiki neid oskusi igapäevaselt.“

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht, TLÜ sotsioloogia doktorant Lee Maripuu


„Miks ma hindan just sotsioloogi erialaste kompetentside ülekantavust ühelt alalt teisele? Sellepärast, et loomulikult oleks väga mugav, kui saaks omandada konkreetse eriala ja õppida „terveks eluks ette“, kuid arvatavasti on ainus asi, mis ei muutu, just see teadmine, et kõik ümberringi muutub kasvava kiirusega. Sotsioloogia võimekus kohaneda annab selleks suurepärase “kapitali”.“

Kutsekoda analüütik, TLÜ sotsioloogia doktorant Anneli Leemet


„Kuulun huntkriimsilmaliste hulka ja mul on seitse ametit. Ilmselt kõlab mu nägu mõnele tuttavalt, kuna olen 10 aastat laulnud ansambel HU?-s. Samas sünteesin muusika tegemist ja kohvikupidamist pidevalt tööde-tegevustega, mis seotud sotsioloogiaga. Tegelen üsna konstantselt mõne sotsioloogilise uurimuse läbiviimisega (valdavalt soouuringutega), lektoritööga, kirjutan muusikasotsioloogilist doktoritööd jne.“

Laulja, EMTA doktorant Hannaliisa Uusma


Pikemalt loe vilistlaste muljetest Ühiskonnateaduste instituudi blogist.