Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vilistlasena

Vilistlasena

Edasiõppimisvõimalused

Bakalaureuseõppe loogiliseks jätkuks on sotsioloogia magistriõpe, mis annab paremad eeldused iseseisvaks ja juhtivaks tööks ning võimaldab jätkata õpinguid doktoriõppes. Lisaks on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel.


Millistel erialadel võib tööd leida?

Sotsioloogia bakalaureuseõppe lõpetanuna võid leida tööd riigiasutustes (ministeeriumid, ametid, omavalitsused jm), haridus- ja teadusasutustes (assisteerivad ametikohad kõrgkoolides, instituutides jm) ja eraettevõtetes (uuringufirmad, analüüsikeskused jm) mitmesuguste uuringuandmete ja statistilise materjali koguja, töötleja ning analüüsijana.

Samuti sotsiaalelu praktilise korraldamise valdkonnas (nõunikud, infojuhid jm) ja meedias. Kui lisaks sotsioloogiale omandada magistriõppes mõni teine sotsiaalteaduste valdkond (riigiteadused, sotsiaaltöö, õigus jm), laienevad töövõimalused veelgi.

Meie vilistlaste seas on näiteks ka filmitegijaid, popmuusikuid, ajakirjanikke.


Vilistlase tsitaate:

„Minu ametinimetus ei ole minu tööalase karjääri jooksul tõesti kunagi olnud „sotsioloog“, kuigi minu tööülesanded nii avalikus kui ka erasektoris töötades on sotsioloogi põhioskusi – ühiskondlike probleemide määratlemine, andmete kogumine ja analüüsimine, uurimisraportite kirjutamine, uurimistulemuste interpreteerimine ja kommunikeerimine – peaaegu alati eeldanud. Ka oma praegusel ametikohal kasutan ma kõiki neid oskusi igapäevaselt.“

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht, TLÜ sotsioloogia doktorant Lee Maripuu


„Miks ma hindan just sotsioloogi erialaste kompetentside ülekantavust ühelt alalt teisele? Sellepärast, et loomulikult oleks väga mugav, kui saaks omandada konkreetse eriala ja õppida „terveks eluks ette“, kuid arvatavasti on ainus asi, mis ei muutu, just see teadmine, et kõik ümberringi muutub kasvava kiirusega. Sotsioloogia võimekus kohaneda annab selleks suurepärase “kapitali”.“

Kutsekoda analüütik, TLÜ sotsioloogia doktorant Anneli Leemet


„Kuulun huntkriimsilmaliste hulka ja mul on seitse ametit. Ilmselt kõlab mu nägu mõnele tuttavalt, kuna olen 10 aastat laulnud ansambel HU?-s. Samas sünteesin muusika tegemist ja kohvikupidamist pidevalt tööde-tegevustega, mis seotud sotsioloogiaga. Tegelen üsna konstantselt mõne sotsioloogilise uurimuse läbiviimisega (valdavalt soouuringutega), lektoritööga, kirjutan muusikasotsioloogilist doktoritööd jne.“

Laulja, EMTA doktorant Hannaliisa Uusma


Pikemalt loe vilistlaste muljetest Ühiskonnateaduste instituudi blogist.