Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Sotsioloogia

 • Kellel on Eestis tulevikus tööd?
 • Kas palgalõhe lõhestab ühiskonda?
 • Kas edukaks saamiseks tuleb spetsialiseeruda?
 • Kas virtuaalne on uus reaalne?

Kui sedalaadi küsimused pakuvad Sulle huvi, aitab vastuseid leida sotsioloogia magistriõpe.

Tallinna Ülikooli uuendatud, tsükliõppena toimuv sotsioloogia magistriõpe pakub head võimalust õppida mitmekülgselt ja loovalt analüüsima 21. sajandi ühiskonda ning arendada kriitilise mõtlemise oskusi.

Pakume tugevat metodoloogia-alast baasi koos vahenditega ühiskonnaprotsesside tõlgendamiseks ja seletamiseks. 

Keda ootame õppima?

Ootame õppima kõiki, kellel on huvi maailmapilti avardada, ühiskonnas toimuvat paremini mõista, erinevaid sotsiaalseid protsesse analüüsida ja nende kohta iseseisvaid järeldusi teha.

Sotsioloogina saad uurida ühiskonna ülesehitust ja toimimist, sotsiaalseid protsesse ja nähtusi (nt toimetulek tööturul, võimaluste erinevus hariduse omandamisel, diskrimineerimise põhjused, sallimatuse vähendamise võimalused, vaesuse põhjused, soonormide muutumine, subkultuuridesse kuulumise tähendus, sotsiaalmeedia mõju hoiakutele, inimeste suhtlus virtuaalsetes keskkondades jpm). Huvitavamad küsimused peituvatki selles, kuidas sotsiaalsed institutsioonid mõjutavad inimest ja tema tegutsemist, aga ka vastupidi, kuidas inimene mõjutab ühiskonna ülesehitust.

Eeldame bakalaureusekraadi või sellele vastava ülikoolidiplomi olemasolu.

Kasuks tulevad eelnevad õpingud sotsiaalteaduste valdkonnas, uurimismeetodite valdamine või huvi nende vastu. 

Miks tulla meile õppima?

Sotsioloogia magistrikava fookus on metodoloogiliste „töövahendite“ omandamisel ühiskonna uurimiseks. Selleks on akadeemilistel teadmistel põhinevasse õppetöösse integreeritud ka tööandjate ootustele vastavate praktiliste oskuste kujundamine.

Eesmärgiks on, et iga Tallinna Ülikooli sotsioloogiamagister tunneks end kindlalt uurimismeetodite ja sotsiaalse analüüsi alal, ja selleks annab kaheaastane programm hea ettevalmistuse.

Õppe- ja teadustegevuse tihe seotus võimaldab magistrandil arendada võimekust sotsiaalsete nähtuste analüüsiks kaasaegsete sotsioloogia uurimisvahendite abil. Ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogide poolt on uuritud Eesti ühiskonna mitmesuguseid valdkondi. See loob ka meie üliõpilastele ligipääsu uusimale akadeemilisele sotsioloogilisele teabele.

Eestis pakub Tallinna Ülikool ainukesena just sotsioloogia nimelise eriala õpet, mis on ka rahvusvahelises võrdluses kõrgelt hinnatud. QS World University Rankings by Subject 2017 järgi on Tallinna Ülikooli erialadest esindatud vaid sotsioloogia, jagades edetabelis 201.-250. kohta. Muuhulgas oleme Ida-Euroopa riikidest Varssavi Ülikooli järel 2. kohal. The QS World University Rankings® indeks koostatakse järgmiste komponentide põhjal: vastava eriala ja ülikooli maine akadeemias ja tööandjate seas (ülemaailmne küsitlus) ning erialaga seotud teadlaste-õppejõudude teadusartiklite tsiteeritavuse põhjal (Scopuse andmebaas, h-indeks).

TLÜ sotsioloogia õpe toetub pikaajalisele tugevale teadustööle erinevates Eesti ühiskonnaelu valdkondades, sellel komponendil on indeksi kujunemisel oluline kaal. TLÜ Ühiskonnateaduste instituudis asub üks Eesti suurimaid ja pika ajalooga sotsioloogia teaduskeskus – Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus, samuti tegutseb siin Interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus. Meie õpinguid iseloomustab tugev sotsiaaluuringute metodoloogia ja ühiskonnaprotsesside tõlgendamise baas, mis on väljendunud näiteks meie vilistlaste sagedastes auhinnalistes kohtades lõputööde konkurssidel, edukas edasiõppimises doktorantuuri tasemel välisülikoolides ja Eestis või ka kodumaises tööalases karjääris sotsiaalse analüüsi oskusi nõudvatel ametikohtadel.

Magistriõppes õppijatel on võimalus omandada täiendavaid kõrgetasemelisi teadmisi endale huvipakkuvatel teemadel TLÜ juures tegutsevates doktorikoolides, mis annab hea baasi jätkamaks õpinguid doktoriõppes.

Samuti on magistrantidel võimalus minna õpingute jooksul semestriks või praktika sooritamiseks välismaale.

Ühe Minuti Loengute formaadis saad tutvuda mõningate uurimisküsimustega, millega meie õppejõud ja vilistlased tegelevad.

Meie uurijate käimasolevate teadusprojektiga saab tutvuda RASI kodulehel

Jälgi meid ka Twitteris @rasi_iiss ja Facebookis @TLURASI.

Eriala omandamist toetav õpikeskkond

Tallinna Ülikoolis on kaasaegsed tingimused õppimiseks- meil on uued ja kaasaegsed õppekorpused, õpperaamatukogu ja akadeemiline raamatukogu. Meie üliõpilastel on ligipääs ka online-raamatukogule.

Tee kaasa virtuaaltuur ülikooli linnakus.

Üliõpilasi toetavad tugispetsialistid ning instituudi üliõpilasnõukogu.

Ülikool pakub erinevaid võimalusi huvitegevusega tegelemiseks. Lisaks õppetööle on Sul võimalus ülikoolielus aktiivselt kaasa lüüa liitudes Tallinna Ülikooli üliõpilaskonnaga, mis on Eesti aktiivseim üliõpilasesindus.

Samuti on võimalik tegeleda hobidega nt rahvatantsu rühmaga liituda, erinevate kooride või sümfooniaorkestriga  ja võrkpalli või korvpalli meeskondadega kampa lüües.

Võta ühendust!

Ühiskonnateaduste instituut:
E-post: yti....at....tlu.ee
Telefon: 6409 451
Õppenõustaja-spetsialist:
Tamara Statsenko
E-post: tamara.statsenko....at....tlu.ee
Telefon: 6409 455
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Ühiskonnateaduste instituut ÜTI BLOGI


Olulised faktid

 • Õppetase: magistriõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 16

Vastuvõtu ajakava

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • Sissesaanute nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil.