Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Õppekava- ja ained

Õppekava- ja ained

Õppevormi kirjeldus
  • Tegemist on tsükliõppega.
  • Õppetöö toimub sessioonidena kahe aasta vältel (paar korda kuus, neljapäevast laupäevani), kontaktõppe päevad on suures mahus võimalik katta õppepuhkuse arvelt.

  • Õppetöö toimub seminaride, praktikumide ja loengute vormis. Valmis tuleb olla iseseisvaks tööks kirjandusega (sh inglisekeelne kirjandus) ning praktiliste harjutuste sooritamiseks uurimismeetodite ja uuringudisaini oskuste arendamiseks. 

  • Magistriõppe jooksul tuleb läbida ka praktika, mida soovi korral on Erasmus-programmi kaudu võimalik sooritada ka välismaal.

Olulised erialaained

  • Sotsioloogia magistrikava pakub võimalusi metodoloogia-alaste teadmiste ja oskuste omandamiseks, mida on võimalik rakendada sotsiaaluuringute läbiviimiseks ja andmete analüüsimiseks erinevates eluvaldkondades. Selleks õpitakse kavandama sotsiaalseid uuringuid ning kasutama andmete analüüsiks keerukamaid meetodeid. Samuti omandatakse magistriõpingute käigus oskused selgitada kaasaaja ühiskonnale omaseid protsesse ja probleeme.
  • Akadeemilistel teadmistel põhinevasse õppetöösse on integreeritud ka tööandjate ootustele vastavate praktiliste oskuste kujundamist; sotsioloogilisi ühiskonna käsitlusviise täiendavad interdistsiplinaarsed kursused ja vastavate projektikogemuste omandamine.
  • Lisaks saab valik- ja vabaainete kaudu iga magistrant kujundada just tema enda isiklikule huvile kohase teadmisteprofiili: sotsioloogia eriala ainete täienduseks saab valida teiste Ühiskonnateaduste Instituudi erialade, aga ka laiemalt Tallinna Ülikooli kõigi instituutide õppeainete vahel.

Tutvu õppekavaga (2017/18 õa)