Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused
  • Kandidaadilt eeldame bakalaureusekraadi või sellele vastavat haridustaset.
  • Vastuvõtueksamiks on vestlus komisjoniga. 
  • Kandidaadilt ootame motivatsioonikirja, CV-d ja magistritöö projekti. Juhend projekti koostamiseks.
  • Vestlusele palume kaasa võtta oma bakalaureusetöö ja võimalikud muud varasemad uurimislikud-analüütilised kirjalikud tööd.
  • Vastuvõtulävend on 70 palli.