Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Sisserände uued suundumused ning lõimumise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades

Toimub: 31.03.2016, kell 11:30 - 01.04.16 13:30
Koht: KUMU kunstimuuseum

31. märtsil ja 1. aprillil Kumu kunstimuuseumis toimuval rändekonverentsil selgitavad eksperdid Põhjamaadest ja Balti riikidest, kuidas on piirkonnas korraldatud uussisserändajate vastuvõtmine, nende lõimimine tööturule, keeleõppe korraldamine ja eluaseme leidmine. Eksperdid pakuvad terviklikku ja faktidele toetuvat vaadet olukorrale ning võimalikke lahendusi.

TLÜ ühiskonnateaduste instituuti kuuluv Euroopa rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkt vahendab ettekandeid, mis keskenduvad naaberriikide ja nende kohalike omavalitsuste rollile rahvusvahelise kaitse saanud isikute vastuvõtmisel.

  • Tutvustatakse ERV võrdlevat uuringut administratiivsetest kriteeriumitest ja praktilistest tõketest, mis piiravad kaitse saajate juurdepääsu tööturule Põhjamaades ja Balti riikides.
  • Taani kohaliku omavalitsuse ja Soome majandusministeeriumi esindajad tutvustavad uudseid lähenemisi, mis suunavad uussisserändajad võimalikult kiiresti tööpraktikale, kus nad õpivad samal ajal keelt ja ühiskonda tundma.
  • Läti poliitikauuringute keskuse esindaja räägib oma riigi väljakutsetest uusimmigrantide lõimimisel tööellu ja haridusse.
  • ÜRO Pagulasvoliniku Ameti ekspert jagab Leedu kogemusi rahvusvahelist kaitset saanud inimeste ümberasustamisel ja -paigutamisel.

Konverentsi avavad Eesti Vabariigi välisminister Marina Kaljurand ning Norra Euroopa Majanduspiirkonna ja Euroopa Liidu asjade ning Põhjamaade koostööminister Elisabeth Aspaker.

Rändekonverentside sarja kutsus 2013. aastal ellu Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis koostöös Tartu Ülikooliga. Sellel aastal aitab konverentsi korraldada Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti näol lisaks Tallinna Ülikool. Konverentsi täpsema tutvustuse, päevakava ja esinejate tutvustuse leiab aadressilt www.norden.ee.

Otseülekande Postimehe vahendusel

Lisainfo
Triin Oppi, Põhjamaade Ministrite Nõukogu
tel +372 627 31 07, e-post: triin.oppi....at....norden.ee