Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

ESAK10 - Eesti Sotsiaalteaduste X Aastakonverents: “Eesti 100 - teel avatusele?”

Toimub: 24.03.2017, kell 10:00 - 25.03.17 17:00
Koht: Tallinna Ülikool

Jätkuva väljarände, potentsiaalse immigrantide sissevoolu ning muutuvate elustiilide ja identiteetidega Eestit lõhestavad viimastel aastatel aina polariseerunumad debatid. Poliitilised, populaarsed ja sotsiaalmeedia keskustelud põrkuvad aina teravamalt. Teisalt loovad uued tehnoloogiad ja globaalsed eestlased Eestile võimaluse kasvada oma piiridest suuremaks.

Eesti Vabariik seisab oma 100. sünnipäeva künnisel oluliste valikute ees – kas kujundada end rangelt rahvusriigina või otsida võimalusi kollektiivse identiteedi avardamiseks? Kas peamiseks eesmärgiks peaks olema lahkunute tagasikutsumine või diasporaaga tugeva sideme hoidmine? Kuidas arvestada rände reguleerimisel inimõiguste ja julgeolekuga? Kuidas suurendada rahvusvahelistumist, säilitades samal ajal kohalikku kogukonda? Järjest olulisemaks muutub see, milliseid küsimusi püstitatakse, kuidas ühiskonnas toimuvat defineeritakse, ning kuidas erinevaid ühiskonna sfääre seletatakse.

Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ja Eesti Sotsioloogide Liidu korraldamisel toimuv ESAK 10, seekordse fookusega “ Eesti 100 - teel avatusele”, jätkab sotsiaalteaduste aastakonverentside traditsiooni, otsides keerulistest fenomenidest rääkimiseks ühist keelt erinevate sotsiaalteaduslike suundade esindajate vahel. Püüame sotsioloogide, riigi-, majandus- ja õigusteadlaste, psühholoogide ning paljude teiste distsipliinide esindajatena leida ühisosa ja panustada ühiselt ühiskonnaprotsesside mõtestamisesse.

Käesolevaga ootame pakkumisi interdistsiplinaarsete ja laiafookuseliste töörühmade moodustamiseks, mis võimaldavad teadlastel arutleda erinevate ühiskonnateemade üle, lähtudes erinevatest vaatenurkadest. Oodatud on pakkumised ka ingliskeelseteks töörühmadeks.

Tutvu konverentsi peaesinejate ja programmiga siin.

Konverentsi korraldustoimkonna nimel

Airi-Alina Allaste
Eesti Sotsioloogide Liidu president
Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi sotsioloogiaprofessor