Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Venia Legendi: Peeter Selg

Toimub: 24.04.2017, kell 12:00-12:45
Koht: Tallinna Ülikool, A-354

Poliitikaanalüüsi professori ametikohale kandideeriva Peeter Selja loeng teemal "A relational approach to simple, complex and wicked political problems."

Peeter Selg on riigiteaduste vanemteadur ning poliitikateaduste metodoloogia dotsent. Tema teadustöö seondub eeskätt võimuteooria, nurjatute probleemide ja relatsioonilise lähenemisega. Antud teemaga seostub ka tema teadusprojekt „Relatsiooniline lähenemine nurjatute probleemide valitsemisele“. Peeter Selg on ühtlasi ka instituudi väljaantava eestikeelse teadusajakirja Acta Politica Estica toimetaja. 

Loeng on avatud kõigile huvilistele.