Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

ÜTI teadusseminar: Raivo Vetik

Toimub: 22.11.2017, kell 16:00-17:30
Koht: Tallinna Ülikool, A-325

__thumb_-2-YTI-teadusseminar-banner-560x560.jpg

ÜTI teadusseminar toimub 22. novembril algusega kell 16.00 ruumis A-325.

Võrdleva poliitika professor ja juhtivteadur Raivo Vetik teeb ettekande teemal 'Relatsioonilise sotsiaalteooria operatsionaliseerimine gruppidevaheliste suhete empiiriliseks uurimiseks,' kus ta tutvustab oma viimaste aastate uurimisprojektide tulemusi ning uusi uurimissuundi.

Teadusseminaride sarjas tutvustatakse instituudi töötajate võtmetähtsusega uurimissuundi ja -tegevusi nii ÜTI enda töötajatele ja tudengitele kui ka kolleegidele teistest instituutidest eesmärgiga edendada nii valdkonnasisest kui ka valdkondadeülest interdistsiplinaarset teaduskoostööd.

2017/2018 aasta hooaja seminaride fookusteema on "rändekriis," ning planeeritavates ettekannetes arutletakse nii migratsiooniga seonduvate poliitiliste, ühiskondlike ja valitsemisega seonduvate probleemide üle kui ka nende uurimisega esile kerkivate teoreetiliste ja metodoloogiliste väljakutsete üle. 

Seminar on avatud kõigile huvilistele.

Lisainfo: Peeter Selg (pselg....at....tlu.ee).