Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse avatud seminar

Toimub: 14.11.2017, kell 15:00-17:00
Koht: M-552

TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse (IET) avatud seminaride sari keskendub sel sügisel värskete teadusuuringute tulemuste tutvustamisele ning kutsume kõiki ülikooli teadlasi kaasa mõtlema ja rääkima. Järgmine seminar toimub 14. novembril 2017 algusega kell 15.00 (ruumis M552) ja oma viimaste uuringuprojektide tulemusi esitlevad Ellu Saar ja Triin Lauri. Mõlemad tutvustamisele tulevad uurimused keskenduvad kõrgharidusvalikute seletustele läbi perekondliku tausta ehk selgitavad, mil määral ja millistes konfiguratsioonides suudab vanematega seotud hariduslik, majanduslik ja kultuuriline kapital määratleda lapse kõrghariduse omandamise.

Esimeses ettekandes tutvustab Ellu Saar koostöös Triin Lauri ja Jelena Helemäega valminud uurimust, mis ühendab regressioonil ja hulgateoorial põhinevad lähenemised perekondliku tausta mõju hindamisel laste haridusteedel. Uurimus on uudne nii meetodite kombineerimise  kui ka analüüsi kaasatud mitme põlvkonna tõttu, mida stratifikatsiooniuuringutes sageli ei kohta, sest vastavat analüüsi võimaldavaid andmeid ei ole palju. Esitletavas uurimuses on kasutatud Eesti perekonna- ja sündimusuuringut, mis hõlmab kolme põlvkonda ning võimaldab keskenduda vanemate ja vanavanemate hariduse ja sotsiaalse positsiooni omavahelisele võimalikule kumuleerivale või kompenseerivale mõjule laste haridusvõimaluste loomisel. Analüüsi esmaversiooni esitleti augustis Rahvusvahelise Sotsioloogia Assotsiatsiooni (ISA) RC28 (Sotsiaalne stratifikatsioon ja mobiilsus) aastakonverentsil (http://rc28.iserp.columbia.edu/).

Teiseks tutvustab Triin Lauri koostöös Ellu Saarega PIAAC andmetel põhinevalt uurimust, mis võrdleb kuue riigi eri kohortide kõrgharidusradade seletusi. Selle uurimuse eripära on, et sotsiaalse mobiilsuse mustrite avastamiseks kasutatakse hulgateoreetilist tööriista (set coincidence analysis), mis lähtub korrelatsioonide asemel selgitavate karakteristikute koosesinemisest ehk kumuleerumisest. Uurimistulemustel valmiv artikkel kätkeb endas esiteks riikide hariduskorralduse analüüsi, määratlemaks haridussüsteemide suutlikkust kihistumist ohjata, ja teiseks, individuaalandmete analüüsi, mis määratleb nii kõrghariduse omandamist soodustavate kui ka mittesoodustavate asjaolude kumuleerumise osakaalu ning selliste kumuleerumiste seotust kõrghariduse omandamise ja mitteomandamisega.

Palume seminaril osaleda soovijail end registreerida hiljemalt 09.11.2017. 

   

Registreeru üritusele