Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

IEA Rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu tulemuste tutvustamine

Toimub: 12.12.2017, kell 12:00-14:00
Koht: Tallinna Ülikool, M-134
12. detsembril kell 12 tutvustavad ühiskonnateaduste instituudi uurijad IEA Rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu ICCS 2016 tulemusi. 
     
- Kas Eesti põhikool on sotsiaalteadustes sama tugev nagu matemaatikas ja loodusteadustes?
- Kas Euroopa rändekriis on mõjutanud noorte hoiakuid?
- Keda teismelised usaldavad - kas uudistemeediat, kirikut või erakondi?
- Kuidas on noorte ühiskondlikud hoiakud ja käitumine sajandivahetusest tänaseni muutunud?
- Kas eesti- ja vene õppekeelega noored on pigem erinevad või pigem sarnased?
  
Need ja paljud teised küsimused 14-aastaste õpilaste teadmistest, ühiskondlikest väärtustest, hoiakutest ja käitumisest saavad esitlusel vastuse.
  
Kogu ICCS 2016 uuringus osales üle 94 000 14-aastase õpilase 24 riigist Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerikas. Eestis toimus küsitlus 164 koolis ca 3000 õpilasega. Uuringut rahastas Euroopa Komisjon ning Haridus- ja Teadusministeerium. Uuringu viis läbi Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut (Anu Toots, Tõnu Idnurm, Triin Lauri) koostöös SA Innovega.
   
Kõik on oodatud kuulama!