Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

ÜTI teadusseminar: Ave Lauren

Toimub: 17.01.2018, kell 16:00-18:00
Koht: Tallinna Ülikool, A-325

ÜTI teine teadusseminar toimub 17. jaanuaril algusega kell 16.00 ruumis A-325. Ettekandega "Global citizens and local aliens: the rise of new migrant identities in the age of mobility" astub üles TLÜ ÜTI Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti koordinaator Ave Lauren.

Rahvusvaheline sisseränne ei ole enam väikese grupi indiviidide pärusmaa, see on saanud üle maailma osaks inimeste igapäevaelust. Ühes kvantitatiivsete muutustega kujuneb rahvusvaheline siseränne ka kvalitatiivselt mitmekesisemaks, see kaasab üha ulatuslikumalt erinevaid rahvusi, etnilisi gruppe ja sotsiaalmajanduslikke klasse.

Viimastel kümnenditel on need muutused viinud kõrgelt kvalifitseeritud indiviidide mobiilsuseni, mis on uus rahvusvahelise migratsiooni vorm ja saavutab üha suurema olulisuse järjest rohkemates riikides.

Loe pikemalt ingliskeelsest lühikokkuvõtest

Ettekanne on inglise keeles. Seminar on avatud kõigile huvilistele. Liitu üritusega Facebookis.

Lisainfo: Peeter Selg, e-post: pselg....at....tlu.ee

Teadusseminaride sarjas tutvustatakse instituudi töötajate võtmetähtsusega uurimissuundi ja -tegevusi nii ÜTI enda töötajatele ja tudengitele kui ka kolleegidele teistest instituutidest eesmärgiga edendada nii valdkonnasisest kui ka valdkondadeülest interdistsiplinaarset teaduskoostööd.

 2017/2018 aasta hooaja seminaride fookusteema on "rändekriis," ning planeeritavates ettekannetes arutletakse nii migratsiooniga seonduvate poliitiliste, ühiskondlike ja valitsemisega seonduvate probleemide üle kui ka nende uurimisega esile kerkivate teoreetiliste ja metodoloogiliste väljakutsete üle.