Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

ÜTI teadusseminar: Euroopa rändekriis kui nurjatu probleem

Toimub: 21.02.2018, kell 16:00-18:30
Koht: Tallinna Ülikool, M-648

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kolmandas teadusseminaris arutleb poliitikaanalüüsi professor Peeter Selg Euroopa rändekriisi kui nurjatu probleemi üle.

Viimastel aastatel on rände teema Euroopas saanud märksa enamaks kui lihtsalt Euroopa Liidu siseste ja väliste migrantidevoogude kontrollimise administratiivse võimekuse probleem. Probleem tungib läbi mitmete poliitika valdkondade olles korraga nii humanitaarkriis, geopoliitiline konflikt, julgeolekurisk, potentsiaalne finantskoorem, EL-i liikmesmaade koostöö nurjumine, poliitiline kriis (sh parempopulismi tõus) jne.

Sestap on paslik vaadelda seda kriisi kui nurjatut probleemi. Erinevalt lihtsatest ja komplekssetest probleemidest on nurjatud probleemid põhimõtteliselt lahendamatud (ehkki võivad olla teatud määral valitsetavad), kuid nendega tuleb tegeleda justkui oleks lahendus võimalik, sest nende ignoreerimine ei tule kõne alla, vähemalt demokraatlikes riikides ja ühiskondades mitte. Nurjatute probleemide säärane paradoksaalne iseloom muudab nad huvitavaks uurimisobjektiks mitmesuguste sotsiaalteaduslike lähenemiste jaoks, mis eeldavad – terve mõistuse seisukohalt sama paradoksaalselt – suhete esmasust asjade ees. Neid lähenemisi nimetatakse akadeemilises kirjanduses „relatsioonilisteks“.

Tuginedes oma viimastele töödele seoses „relatsioonilise pöördega“ sotsiaalteaduses, pakub professor Selg välja uurimisagenda relatsioonilisele lähenemisele nii Euroopa rändekriisi laadsete nurjatute probleemide analüüsimiseks kui valitsemiseks.

Nii ettekanne kui järgnev diskussioon leiab aset inglise keeles.

Kõik on oodatud kuulama!

Lisainfo: Peeter Selg (peeter.selg....at....tlu.ee)

Jälgi üritust Facebookis.

Registreeru üritusele