Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

ÜTI teadusseminar: Alexander Horstmann

Toimub: 25.04.2018, kell 16:00-18:00
Koht: Tallinna Ülikool, A-325

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viiendas teadusseminaris on huvilistel võimalus kuulata humanitaarteaduste instituudi Kagu-Aasia uuringute dotsendi Alexander Horstmanni vaateid rände- ja mobiilsuse uurimisest. Ta tutvustab oma ulatuslikku uurimustööd religiooni rollist põgenikele ja deporteeritutele varjupaiga pakkumisel. Ettekanne ja arutelu on inglise keeles.

Alexander Horstmann on TÜHI Aasia uuringute dotsent. Ta on (koos Jin-heon Jungiga) toimetanud kogumiku Building Noah’s Ark: Migrants, Refugees and Religious Communities (Palgrave, 2015) ning viimati allikteose Routledge Handbook of Asian Borderlands (Routledge 2018). Ta on vanemteaduri ja dotsendina töötanud ka Kopenhaageni ülikoolis ja Max Plancki Sotsiaalantropoloogia Instituudis, samuti külalisprofessorina Tokios, Pariisis ja Kunmingis.

Liitu sündmusega Facebookis.